En vit tryckkammare med fönster och blå madrass som syns bakom fönstret.
Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Syrgas i hög dos under tryck tros kunna stressa ihjäl gamla immunceller och lämna kvar ett yngre och bättre fungerande immunsystem. Nu ska metoden testas mot post-covid.

Hyperbar syrgasbehandling, att ge patienter 100 procent syrgas i ett tryck motsvarande 10 till 20 meter under havets yta, har funnits i närmare 100 år. Men metoden saknar modern evidens ifrån kliniska studier, vilket också gjort att det saknas doseringskunskap. Alla patienter får samma dos.

– När jag började min forskning ville jag ta reda på hur behandlingen skulle doseras till olika patienter, säger Anders Kjellberg, ansvarig för Hyperbarenheten på Karolinska universitetssjukhuset.

Stor förbättring hos covid-patienter

Han har jobbat med dosförsök och hann göra två innan covidpandemin kom.

– Där hade vi patienter med syrebrist och en okontrollerad inflammation. De hade precis de besvär som hyperbar syrgasbehandling kan hjälpa mot, säger Anders Kjellberg.

Han har i sitt avhandlingsarbete testat behandlingen på 17 covid-patienter på tre sjukhus och jämfört med en lika stor kontrollgrupp.

– Hos de 20 patienter vi hade på Karolinska universitetssjukhuset såg vi jättestor skillnad mellan de som fick behandlingen och de som inte fick den. De kunde gå hem mycket tidigare och de förbättrades i sina vitalparametrar som puls, andningsfrekvens och syresättning, säger Anders Kjellberg.

Testas vid post-covid

Nu pågår en studie på 80 patienter med post-covid där förhoppningen är att de också ska ha nytta av behandlingen. Resultaten kommer senare under året.

Hypotesen är att behandlingen utsätter immuncellerna för en stress som gör att gamla och dåliga immunceller dör. Därigenom föryngras hela populationen av immunceller, som efteråt fungerar bättre.

Texten publicerades ursprungligen i Medicinsk Vetenskap, nr 1 2024.

Läs också: När läkare inte hittar något fel

Avhandling:

Randomised clinical trials with hyperbaric oxygen in COVID-19 and Long COVID : transcriptomic insights into benefits and harms, Karolinska Institutet.

Kontakt:

Anders Kjellberg, biträdande överläkare och ansvarig för Hyperbarenheten på Karolinska universitetssjukhuset
anders.kjellberg@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera