Coronavirus i mikroskop.
Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Postcovid tycks inte bero på en pågående infektion i hjärnan eller en aktiv hjärnskada. Det visar en studie vid Göteborgs universitet.

Postcovid kan uppstå efter den akuta fasen av en covid-19-infektion och hålla i sig under lång tid. Tillståndet omfattar olika kombinationer av trötthet, apati och svårigheter med minne och koncentration.

I en ny studie har forskare vid Göteborgs universitet tittat närmare på orsakerna till postcovid.

I studien deltog 25 personer med konstaterad postcovid och sex personer som inte hade kvarvarande symtom efter en covidinfektion. I studien ingick också en kontrollgrupp med 17 personer som inte haft sjukdomen.

Analyser av blod och ryggvätska

Enligt forskarna ligger studiens styrka inte i antalet deltagare, som är förhållandevis få. Däremot har alla deltagare, förutom att lämna blodprov, även genomgått ett betydligt mer krävande ryggvätskeprov.

När proverna togs hade minst tre månader gått sedan första symtomen på covid hos deltagarna som haft sjukdomen.

Proverna togs under perioden februari till november 2021. De analyserades för totalt 37 olika biologiska markörer.  När forskarna analyserade blod och ryggvätska upptäcktes inga sars-cov-2-antigener i proverna. Dessutom fanns inga tecken på onormal ökning av vita blodkroppar i ryggvätskeproverna.

Forskarna fann inte heller några betydande skillnader mellan grupperna vid analys av blod och ryggvätska vad gäller immunaktivering eller hjärnskademarkörer.

Postcovid kopplas inte till pågående infektion

Fynden tyder alltså på att postcovid inte är resultat av pågående infektion, immunaktivering eller hjärnskada.

– Fynden ökar vår förståelse av postcovid. Resultaten tyder på att tillståndet mer sannolikt är en konsekvens av händelser som uppstår under den akuta fasen av covid-19, snarare än en pågående virusinfektion eller ihållande inflammation i centrala nervsystemet, säger Nelly Kanberg som forskare om infektionssjukdomar på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Mer forskning behövs

I vilken mån postcovid kan kopplas till det inflammatoriska pådrag som kroppen utsätts för under själva infektionen är oklart. Många studier pågår i världen, även om riskfaktorer för postcovid.

Nelly Kanberg understryker vikten av fortsatt forskning om långsiktig påverkan av covid-19 på den neuropsykiatriska hälsan.

Hon får medhåll av Magnus Gisslén, professor i infektionssjukdomar på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

– För att förbättra vården och livskvaliteten för dem som upplever långvariga neurologiska symtom efter covid-19, måste vi förstå de underliggande orsakerna till postcovid, säger han. Denna studie ger nya insikter om postcovid och kan därmed bli en värdefull bidragsgivare till pågående diskussioner och forskning.

Läs mer: Är covid-19 över nu? 

Vetenskaplig studie:

COVID-19 Recovery: Consistent Absence of Cerebrospinal Fluid Biomarker Abnormalities in Patients with Neurocognitive Post-COVID Complications, Journal of Infectious Diseases.

Kontakt:

Nelly Kanberg, doktorand inom infektionssjukdomar på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och specialistläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset, nelly.kanberg@gu.se

Magnus Gisslén, professor i infektionssjukdomar på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, magnus.gisslen@gu.se

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera