Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

RS-virus kan leda till allvarliga infektioner hos små barn. Forskare har nu utvecklat en prognosmodell för att identifiera vilka barn som har störst nytta av förebyggande läkemedel.

RS-virus eller RSV, är ett luftvägsvirus som kan göra barn sjuka och vara farligt i synnerhet för bebisar.

Under de senaste åren har två nya lovande läkemedel tagits fram för att förebygga sjukdomen. Det handlar dels om en långverkande antikropp som skyddar mot RSV-infektioner, dels om ett vaccin som ges till mamman under graviditeten.

Alla kan inte få medicinerna

Genom att prioritera dessa nya lovande läkemedel till rätt patienter kan sjukhus- och intensivvård förebyggas. En stor mängd komplikationer hos små barn skulle också kunna undvikas.

– Det är inte möjligt att erbjuda nya förebyggande preparat åt alla barn. Vår studie identifierar de barn som behöver preparaten mest både på individnivå och även inom befolkningen, säger Catarina Almqvist Malmros som är överläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och forskare vid Karolinska institutet.

I studien har forskarna utgått från sjukvårdsregister i Finland och Sverige. 1,25 miljoner barn som föddes i Finland mellan 1997 och 2020 har ingått. I en referensgrupp fanns 1,4 miljoner barn som föddes i Sverige mellan 2006 och 2020 samt deras föräldrar och syskon.

Prognosmodell förutser risken

Forskarna skapade en prognosmodell för att förutse risken för sjukhusvård vid RS-virus. Studien bekräftade att risken att insjukna i en allvarlig RSV-infektion är störst hos barn under sex månader.

– Allra störst risk löper för tidigt födda barn, barn med vissa medfödda sjukdomar och barn med syskon i förskoleålder. Förutom att uppskatta betydelsen av tidigare kända riskfaktorer identifierades bland annat missbildningar i matstrupen samt mindre allvarliga medfödda hjärtsjukdomar som nya riskfaktorer för allvarlig RSV-infektion, säger Samuel Arthur Rhedin, forskare och barnläkare vid Sachsska barnsjukhuset i Stockholm.

De allra minsta kan drabbas svårt

I Finland drabbas många barn av RS-epidemier, som ofta startar i november och december. I synnerhet orsakar viruset allvarliga infektioner hos barn under ett års ålder.

– I Finland är det en av de vanligaste orsakerna till sjukhusvård bland små barn och globalt en betydande orsak till barndödlighet. Vår studie bidrar till att inrikta förebyggande metoder så att de ger så mycket nytta som möjligt, säger Santtu Heinonen, forskare och specialistläkare i pediatrik vid Nya barnsjukhuset i Helsingfors.

Studien är ett samarbete mellan Karolinska institutet, Forskningscentralen för barnsjukdomar på HUS, Nya barnsjukhuset i Helsingfors, och Institutet för molekylärmedicin i Finland.

Vetenskaplig studie:

Risk factors for severe respiratory syncytial virus infection during the first year of life: development and validation of a clinical prediction modelLancet Digital Health.

Kontakt:

Samuel Arthur Rhedin, postdoktor vid institutionen för medicinskt epidemiologi och biostatistik, Karolinska institutet, samuel.rhedin@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera