Ben på en person som står på en elsparkcykel på en gata, i motljus.
Artikel från Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Delade elsparkcyklar har framförts som ett miljövänligt komplement till kollektivtrafik och bilåkande. Men elsparkcyklar och elcyklar ersätter i huvudsak kollektivtrafik och gång, snarare än bilresor. Det framgår av en ny avhandling.

Avhandlingen kommer från Lunds universitet och K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Där undersöks bland annat vad som får människor att välja delade elsparkcyklar och elcyklar framför andra transportsätt.

Tar cykeln hela vägen – har kul

Ett viktigt fynd i avhandlingen är att resenärer främst använder elsparkcyklar och elcyklar för hela sin resa – snarare än för att göra en delresa till närmaste kollektivtrafikstation.

Delade elsparkcyklar

Med “delade” elsparkcyklar och elcyklar menar man att fordonen inte ägs av användaren, utan hyrs. Elsparkcyklarna och cyklarna är tillgängliga på begäran, vanligtvis via en app.

Källa: K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

De flesta som tillfrågades sa att de skulle ha promenerat eller använt kollektivtrafik om de inte hade använt dessa fordon.

– För många människor är användningen av delade elsparkcyklar och elcyklar inte primärt ett praktiskt eller miljövänligt val, utan en källa till positiva känslor. Det handlar helt enkelt om att ha roligt, säger avhandlingens författare Phil Flores.

Viktigt att syna användningen

För det ska bli lyckat med nya färdmedel i transportsystemet bör man reflektera över hur färdmedlen faktiskt kommer att användas, menar han. Och för att delade elsparkcyklar och delade elcyklar ska kunna fungera som ett komplement till kollektivtrafiken och i ökad grad ersätta bilåkande föreslår Phil Flores följande:

  • Skapa mer infrastruktur för de här fordonen i stadsmiljön.
  • Subventionera dem i områden där kollektivtrafik saknas eller där det är vanligt med korta resor, särskilt med bil.
  • Främja användningen av delade cyklar och elsparkcyklar genom att framhålla de roliga aspekterna av resan.
  • Inför kontinuerligt nya funktioner kopplade till fordonen för att behålla användarnas intresse.
  • Integrera fordonen i kollektivtrafiksystemet med hjälp av en ökad förståelse för hur de faktiskt kommer att användas.

Läs också: När blir det grönt att flyga igen?
Luftföroreningar kan ge inflammation i kroppen

Avhandling:

Not all green innovations are created equal: Consumer innovativeness and motivations in the adoption of shared micromobility.

Kontakt:

Phil Flores, doktorand vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet och K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik
phil.flores@fek.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera