Ben på en person som står på en elsparkcykel på en gata, i motljus.
11 oktober 2023

Delade elsparkcyklar – kul men inte så miljösmart som tänkt

Delade elsparkcyklar har framförts som ett miljövänligt komplement till kollektivtrafik och bilåkande. Men elsparkcyklar och elcyklar ersätter i...

Parkerade elsparkcyklar i förgrunden, stadsmiljö med människor i bakgrunden
26 oktober 2022

Knyt ihop kollektivtrafiken med delade bilar, cyklar och elsparkcyklar

Koppla samman dagens kollektivtrafik med sådant som bilpooler och tjänster för gemensamma cyklar, elsparkcyklar och taxifärder. Det är några...

Grön buss som det står Skånetrafiken på
12 oktober 2022

Det här får fler att ta bussen

Inför fler turer även när det är glest på bussen och tåget, som mitt på dagen. Det gör kollektivtrafiken mer attraktiv och ökar antalet...

26 augusti 2022

Enkla åtgärder kan minska förseningar i tågtrafiken

Många som valt att resa med tåg i sommar har mötts av både inställda och försenade avgångar. Aktuell forskning visar att det finns konkreta,...

8 juli 2021

Därför ger punktligare tåg mindre växthusgasutsläpp

Att öka punktligheten i trafiken är det absolut bästa sättet att få fler transporter med tåg, visar forskning. Och på så sätt minska...

11 mars 2021

Förändrat sätt att jobba även efter pandemin

Framtidens kontor kan - i spåret av pandemin - bli en plats för sociala möten och kreativa processer, samtidigt som behovet av stora ytor minskar....

3 september 2020

Så påverkar coronapandemin Malmöbors resvanor

En enkätstudie av Malmöbors resvanor under pandemin bekräftar att färre Malmöbor pendlar till arbetet än tidigare. Studien visar också att...

8 juni 2020

Covid-19: När det omöjliga blir möjligt

Forskare har studerat hur covid-19 pandemin har påverkat arbets- och resmönster hos medarbetare i svenska myndigheter. Resultaten indikerar att den...

28 februari 2020

Avgiftsfri kollektivtrafik inget mirakelmedel

Avgiftsfri kollektivtrafik är inget mirakelmedel för att minska bilresor. Det behövs också ett väl fungerande kollektivtrafiksystem. Det menar...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera