Bild: Oddleiv Apneseth/norden.org
Artikel från Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Många som valt att resa med tåg i sommar har mötts av både inställda och försenade avgångar. Aktuell forskning visar att det finns konkreta, relativt enkla åtgärder, som kan förbättra tågtrafikens punktlighet.

Alltför många av de som rest med tåg i Sverige under sommaren har drabbats av inställda eller försenade resor. Andelen tåg som ställts in eller försenats under det första halvåret i år är fler än på tio år, berättar Carl-William Palmqvist som är forskare vid K2 och Lunds universitet.

Bättre information till resenärerna

− För att förbättra järnvägstrafikens punktlighet måste kvalitetsarbetet systematiseras och fokusera både på teknik, underhåll, tidtabeller och på bättre informationen till resenärerna. Det finns flera konkreta, relativt enkla åtgärder, som till exempel att informera resenärerna så att de vet var på perrongen de ska vänta för att enklast nå sin plats på tåget, säger Carl-William Palmqvist.

De flesta förseningarna i tågtrafiken orsakas av små störningar, upp till någon minut. Flera sådana störningar ger dock över en längre resa en påtaglig försening.

− I tidtabellerna underskattas nu systematiskt hur lång tid som krävs vid varje uppehåll, när resenärer ska gå av och på tåget, säger Carl-William.

Varför kommer tåget inte i tid?

  1. Små störningar på upp till en minut ackumuleras till en längre försening
  2. I tidtabellerna har man underskattat hur lång tid det tar när resenärer ska gå av och på tåget
  3. Underhållet av räls och tågvagnar har varit otillräckligt i många år – vilket medför stopp i trafiken dels på grund av banarbete och dels på grund av slitage
  4. Banarbete utförs på tider avsatta för trafik

Bristande underhållsarbete

Många av sommarens inställda eller försenade tåg påverkades av banarbeten, både planerat underhåll och akuta insatser.

− Underhållet av järnvägstrafikens infrastruktur, både räls och vagnar, har varit otillräckligt under många år. Järnvägstrafiken påverkas därför nu både av omfattande underhållsarbete och av stopp i trafiken orsakade av slitage och bristande prestanda, menar Carl-William Palmqvist.

− De servicefönster som finns för planerat underhållsarbete utnyttjas dåligt, istället utförs underhållsarbetet på tider avsatta för trafik. Omfattande akutinsatser försvårar naturligtvis planeringen, men nu tycks de leverantörer som utför underhållsarbetet sakna tillräckliga incitament för att utföra arbetet på tider som inte påverkar trafiken, fortsätter Carl-William.

Ta tillvara järnvägens kapacitet

Järnvägstrafikens punktlighet är den enskilt viktigaste faktorn som påverkar hur nöjda resenärer är med sin resa. Punktligheten påverkar också i vilken utsträckning det är möjligt att ta tillvara järnvägens fulla kapacitet.

− Systematiska förseningar bidrar till att järnvägstrafiken nu måste planeras med färre avgångar än vad som vore möjligt med bättre punktlighet, avslutar Carl-William Palmqvist.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera