Artikel från Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Framtidens kontor kan – i spåret av pandemin – bli en plats för sociala möten och kreativa processer, samtidigt som behovet av stora ytor minskar. Allt pekar också på fortsatt färre tjänsteresor och pendlingsresor.

Forskare har studerat på vilket sätt pandemin påverkat mötes- och resebeteenden hos anställda vid tio svenska organisationer (myndigheter, universitet och företag) och frågat personalchefer hur de tror att pandemin påverkar arbetslivet på längre sikt.

− Den svenska regeringens och Folkhälsomyndighetens starka rekommendationer har lett till den mest dramatiska minskningen av arbetsrelaterade resor i modern tid. Vår studie visar att arbetslivet och arbetsrelaterade resor nu förändras på ett sätt som troligen är bestående, också efter pandemin. Allt pekar på fortsatt färre tjänsteresor och färre pendlingsresor, säger Lena Winslott Hiselius, professor vid Lunds tekniska högskola.

Distansarbetet fungerar bra

De organisationer som medverkat i studien tycks ha varit väl förberedda med digitala verktyg på plats och en majoritet av de personalchefer och medarbetare som har svarat på forskarnas frågor anser att distansarbete och digitala möten fungerar väl. När arbetsuppgifter i större utsträckning utförs på distans kan den framtida arbetsplatsen komma att få en förändrad betydelse, med ett ökat fokus på sociala möten och kreativa processer.

− Det framtida kontoret ska inte bara erbjuda en god arbetsmiljö, utan också vara ett ställe som man får energi och inspiration av att besöka, menar Peter Arnfalk, forskare vid Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet.

Behovet av kontorsyta minskar

De personalchefer som intervjuats i studien uttryckte att attraktiva och väl utrustade lokaler kan få ökad betydelse, både vid rekrytering och för att locka befintlig personal till arbetsplatsen, men att behovet av kontorsytor förmodligen kommer att minska.

− Förändrade arbets- och resmönster kan utgöra en stor besparing för många arbetsgivare som både kan minska kostnaderna för anställdas resor och för verksamhetens lokaler. Samtidigt påverkas arbetsgivares ansvar för de anställdas arbetsmiljö när arbetsplatsen flyttar ut från det traditionella kontoret, säger Peter Arnfalk.

Vetenskaplig artikel:

When the impossible becomes possible: COVID-19’s impact on work and travel patterns in Swedish public agencies.

Kontakt:

Lena Winslott Hiselius, professor vid Lunds tekniska högskola, lena.hiselius@tft.lth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera