Grön buss som det står Skånetrafiken på
Bild: G H, Unsplash
Artikel från Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Inför fler turer även när det är glest på bussen och tåget, som mitt på dagen. Det gör kollektivtrafiken mer attraktiv och ökar antalet resenärer kraftigt, enligt forskning.

Joel Hansson disputerar vid Lunds universitet om hur resandet i Skåne förändrades efter att fler turer införts på regionala tåg- och busslinjer under lågtrafik, när förhållandevis få reser.

Det visade sig att de turerna, mitt på dagen samt på kvällen, har en stor betydelse för det totala resandet med kollektivtrafiken.

Luckor i schemat täpptes till

– Resandet ökade kraftigt även under rusningstid efter att några luckor i tidtabellen täppts till mitt på dagen och på kvällen så att konsekvent timmestrafik kunde erbjudas från morgon till kväll, säger Joel Hansson.

Resultatet, menar han, tyder på att det är viktigt för resenärerna att kollektivtrafiken är tillgänglig hela dagen – även om samma resenärer vanligen inte nyttjar turerna utanför rusningstid.

Fler turer – kostnadseffektivt

– Det är lätt att gå i fällan och tänka att det är under rusningstid man ska satsa på kollektivtrafiken för att locka så många resenärer som möjligt, säger Joel Hansson.

– Men den enskilda turen med få resenärer är kanske inte så kostsam som den kan verka. I själva verket ser det ut som att den har stor betydelse för det totala resandet.

Avhandling:

Regional public transport: The balancing act of service planning, Joel Hansson.

Kontakt:

Joel Hansson, doktorand vid Trafik och Väg, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet
joel.hansson@tft.lth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera