Malmö centralstation.
Artikel från Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Att öka punktligheten i trafiken är det absolut bästa sättet att få fler transporter med tåg, visar forskning. Och på så sätt minska utsläppen från transportsektorn.

Inrikes transporter står för en ökande andel av utsläppen av växthusgaser i Sverige. För att minska transportsektorns utsläpp behöver mer transporter ske på järnväg.

Aktuell forskning vid K2 och Lunds universitet visar att järnvägstrafikens punktlighet påverkar både attraktiviteten och kapaciteten. Förbättrad punktlighet i järnvägstrafiken är också  ett kostnadseffektivt sätt att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser.

− Järnvägstrafikens punktlighet är den enskilt viktigaste faktorn som påverkar hur nöjda resenärer är med sin resa och hur attraktivt det är att transportera gods på järnväg. Om punktligheten förbättras kan järnvägens infrastruktur också utnyttjas bättre, med fler och tätare avgångar, berättar Carl-William Palmqvist från Lunds universitet.

För att förbättra järnvägstrafikens punktlighet måste kvalitetsarbetet systematiseras och fokusera både på teknik, underhåll, tidtabeller och på bättre informationen till resenärerna. Den tid tåg behöver stanna på järnvägsstationer underskattas nu systematiskt i tidtabeller och så många som 40 procent av alla uppehåll vid en station tar längre tid än beräknat.

Enkla åtgärder

− Det finns flera konkreta, relativt enkla, åtgärder som kan förbättra järnvägstrafikens punktlighet, till exempel att informera resenärerna så att de vet var på perrongen de ska vänta för att enklast nå sin plats på tåget. Då kan det gå betydligt snabbare och fler tåg kan lämna perrongen i tid, säger Carl-William Palmqvist.

De flesta förseningarna i tågtrafiken orsakas av små störningar, upp till någon minut. Flera sådana störningar ger dock över en längre resa en påtaglig försening.

− Om vi vill att resenärer och godsoperatörer ska välja järnväg som transportmedel måste tågen vara punktliga och avgå i tid. Dessutom kan tågen avgå tätare och fler tåg nyttja den rälskapacitet vi redan har om punktligheten förbättras, avslutar Carl-William Palmqvist.

Mer tågtrafik om vi ska nå klimatmålen

Järnväg är ett klimatsmart sätt att transportera både människor och gods. Idag står järnvägstrafiken för ungefär 16 procent av transporterna i Sverige, men bara ett par promille av utsläppen av växthusgaser. En överflyttning av mer transporter till järnväg är därför ett effektivt sätt att minska utsläppen av växthusgaser.

De senaste 30 åren har järnvägstrafiken ökat med ungefär två procent per år, den ökningstakten behöver fördubblas för att Sverige ska kunna uppnå sina klimatmål. Takten behöver öka både för godstrafik och för persontrafik, för att det ska vara möjligt behöver järnvägstrafikens kapacitet öka och punktligheten förbättras.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera