Parkerade elsparkcyklar i förgrunden, stadsmiljö med människor i bakgrunden
Bild: Yuri Krupenin, Unsplash
Artikel från Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Koppla samman dagens kollektivtrafik med sådant som bilpooler och tjänster för gemensamma cyklar, elsparkcyklar och taxifärder. Det är några förslag i en ny rapport om en hållbar kollektivtrafik.

För att kollektivtrafiken ska kunna möta människors behov och vara klimatmässigt hållbar behövs helt nya lösningar. Det hävdas i en ny rapport som har tagits fram av initiativet Rådslaget inom ramen för K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik.

Fler eldrivna fordon räcker inte för att lösa transporternas klimatpåverkan, slår rapporten fast. Och elbilar löser inte andra problem som dålig luftkvalitet, utrymmesbrist i städerna, råvarubrist, trängsel och problem med folkhälsan.

Knyt ihop buss och tåg med cyklar och taxi

Rapporten ger några konkreta förslag på förändringar. Ett förslag är att knyta ihop kollektivtrafiken med nya så kallade delade mobilitetstjänster, som elsparkcykeltjänster och bilpooler. Man kan också koppla den befintliga kollektivtrafiken till sådant som delade taxiresor, delade cyklar och annan typ av samåkning.

Tanken är allt blir en helhet, med smidiga betal- och användarlösningar för den som vill förflytta sig.

Ett exempel: Berlin

Berliner Verkehrsbetriebe, BVG, är Tysklands största kommunala lokaltrafikbolag. Företaget har olika så kallade delade mobilitetstjänster kopplade till sin traditionella verksamhet.

Genom tjänsten Jelbi får invånare i Berlin tillgång till hela kollektivtrafikutbudet samt tjänster från drygt 20 integrerade mobilitetspartners, bland annat bil- och cykeldelning, efterfrågestyrda minibussar och taxi. BVG har även etablerat fysiska platser där olika mobilitetsalternativ finns samlade – så kallade mobilitetshubbar. Satsningen syftar till att staden ska bli mer attraktiv och hållbar.

Källa: Rapporten Framtidens kollektiva mobilitet. Nästa steg för hållbart resande

Det görs redan mycket arbete i städer för att främja gång och cykling, konstaterar rapporten. Men för att kunna göra mer genomgripande förändringar inför framtiden kan gaturummet behöva prioriteras om, så att fler transportslag får plats.

Något som skulle kunna vara till hjälp framöver, enligt rapportförfattarna, är så kallad geofencing, se faktaruta. Med sådan teknik finns möjligheter att mer dynamiskt än idag styra trafik och styra vilka sorters fordon som får befinna sig på vilken plats, vid vilken tid.

Ett förslag i rapporten är också att bilda en kommission med målet att utveckla nya lösningar för kollektivtrafiken. Som det ser ut idag, menar rapportförfattarna, saknas möjligheter att utveckla de möjligheter som finns.

Geofencing –  geostaket

Geostaket är ett geografiskt avgränsat eller definierat område som bestämts och som “inhägnats” med en programvara.

Geostaket används för att övervaka eller kartlägga ett objekts rörelser eller förflyttningar. I regel används en gps-enhet som rapporterar sina koordinater, det vill säga förflyttningar. I bakomliggande system på karta eller med larm visar systemet om enheten kommit in i eller lämnar området. Systemet kan då exempelvis tvinga ett fordon att köra med låg hastighet.

Källa: Wikipedia

Rapport:

Framtidens kollektiva mobilitet. Nästa steg för hållbart resande, Rådslaget, K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera