Forskare har utvecklat en ny metod för att snabbt identifiera olika smittämnen. De hoppas nu ta fram ett enkelt elektroniskt test som kan användas i sjukvården.

Snabb upptäckt av olika sjukdomsframkallande mikroorganismer, patogener, är viktigt för att kunna ställa en diagnos.

I en ny studie visar forskare vid Karolinska institutet hur de utvecklat en metod för att upptäcka smittämnen i kliniska prover.

– Jag är försiktigt optimistisk om teknikens potential att upptäcka en rad patogener i verkliga miljöer. Genom att kombinera molekylärbiologi och elektronik banar vi väg för ett snabbt och billigt detektionsverktyg, säger forskaren Vicent Pelechano vid Karolinska institutet och fortsätter:

– Genom att använda prisvärd och massproducerad elektronik har den nya metoden potential att fungera som en grund för utveckling av ett test som kostar omkring 50 kronor och ger svar inom en timme.

Bygger på utveckling av covidtest

Arbetet är en vidareutveckling av tidigare forskning som resulterat i ett diagnostiskt test för covid-19. Forskarna utreder nu hur den nya metoden ska kunna användas inom sjukvården.

De planerar även att undersöka om metoden kan användas inom områden som  miljöövervakning, livsmedelssäkerhet och testning av antibiotikaresistens.

Vetenskaplig studie:

Digital assay for rapid electronic quantification of clinical pathogens using DNA nanoballs, Science Advances.

Kontakt:

Vincent Pelechano, docent vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska institutet, vicente.pelechano.garcia@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera