Bild: Pexels/Pixabay
Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En jobbtillvaro som kantas av osäkerhet och otrygghet kan förkorta livet. Men sker ett byte till ett fast jobb kan risken att dö minska med 20 procent, visar en studie.

Begreppet “prekära jobb” används för att beskriva arbeten med osäkra anställningsvillkor. Det innebär bland annat korta anställningskontrakt som till exempel vikariat, otillräcklig lön, bristande inflytande och möjlighet att utnyttja sina rättigheter inom arbetslivet. Det leder till ett arbetsliv utan förutsägbarhet och trygghet.

I en studie har forskare vid Karolinska institutet undersökt hur detta påverkar risken att dö.

– Det här är den första studien som visar att ett byte från ett osäkert jobb till ett säkert jobb kan minska risken att dö. Det är samma sak som att säga att risken att dö för tidigt är förhöjd om man stannar kvar i ett arbetsliv med osäkra anställningar, säger forskaren Theo Bodin vd Karolinska institutet.

Tryggt jobb minskar risken med 20 procent

Forskarna använde registerdata från drygt 250 000 arbetare mellan 20 och 55 år i Sverige under åren 2006–2017. I studien ingick personer som under perioden arbetade under osäkra anställningsförhållanden och sedan bytte till säkra anställningsförhållanden.

De som bytte från ett osäkert till ett säkert jobb minskade risken att dö med 20 procent, oavsett vad som hände efter bytet, jämfört med dem som stannade kvar i en osäker anställning.

Om de stannade kvar i det trygga jobbet under tolv år minskades risken att dö med 30 procent.

– Genom att använda detta stora befolkningsunderlag kunde vi ta hänsyn till många faktorer som kan påverka dödligheten, som ålder, andra sjukdomar som arbetare kan lida av eller förändringar i livet som till exempel skilsmässa. Med de metoder vi använde oss av kan vi vara relativt säkra på att skillnaden i dödlighet beror på anställningens osäkerhet och inte på andra individuella faktorer, säger forskaren Nuria Matilla-Santander.

Går att undvika

Forskarna lyfter fram att resultaten är viktiga eftersom de visar att den ökade dödligheten som observerats bland arbetare i osäkra anställningar kan undvikas.

– Genom att minska otryggheten på arbetsmarknaden skulle vi kunna undvika för tidig död i Sverige, säger Nuria Matilla-Santander.

Nästa steg i forskningen är att undersöka de specifika orsakerna till dödligheten.

Vetenskaplig studie:

Causal effect of shifting from precarious to standard employment on all-cause mortality in Sweden: an emulation of a target trial, Journal of Epidemiology and Community.

Kontakt:

Nuria Matilla-Santander, biträdande lektor vid institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, nuria.matilla.santander@ki.se

Theo Bodin, biträdande lektor vid institutet för miljömedicin, Karolinska institutet,
theo.bodin@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera