Människor flanerar på gågata eller torg i stad, införa munskydd.
Bild: Gabriella Clare Marino, Unsplash.
Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Den framgångsrika minskningen av utsläpp per capita som skett i höginkomstländer utplånas av den ökning av befolkningen som samtidigt ägt rum där. En ökad befolkning är den främsta pådrivaren bakom ökade koldioxidutsläpp, enligt forskare som studerat 30 års utsläppsdata.

En dominerande uppfattning i debatten om klimatförändringar är att det inte är relevant att inrikta sig på befolkningsmängden för att minska utsläppen. Detta eftersom befolkningen, enligt resonemanget, bara växer i de fattigaste länderna, vars bidrag till globala koldioxidutsläpp är försumbart. De största utsläppen kommer ju från rika länder, där befolkningen inte längre växer.

Men det sättet att resonera håller inte, menar Giangiacomo Bravo, professor vid Linnéuniversitetet, efter att ha studerat 30 års utsläppsdata.

– Vår grundliga analys tyder på att strategier för begränsning av klimatförändringar bör inrikta sig även på befolkningsfrågan, vid sidan av konsumtion per capita och tekniska innovationer. Det behövs en övergripande strategi för lösa problemen, säger han.

Världsbankens fyra inkomstgrupper, för länder

Världsbanken har fyra klassificeringar av inkomster för världens länder: low, lower-middle, upper-middle och high. Dessa är baserade på respektive lands bruttonationalinkomst, BNI, per capita.

Befolkningsökning främsta pådrivaren

Giangiacomo Bravo och kollegor har analyserat 30 års utsläppsdata för alla världens länder. Genom att dela upp länderna i fyra inkomstgrupper enligt Världsbankens klassificering, se faktaruta ovan, kunde forskarna bekräfta att låginkomstländernas bidrag till utsläppsökningar verkligen är begränsat. Men de fann också att:

  • Befolkningen växer i alla fyra inkomstgrupperna.
  • Det största bidraget till de globala koldioxidutsläppen kommer från den övre medelgruppen.
  • Befolkningstillväxten är den främsta pådrivaren av ökade utsläpp i alla inkomstgrupper utom den övre medelgruppen.
  • Den framgångsrika minskningen av utsläpp per capita som inträffat i höginkomstländer utplånas av den ökning av befolkningen som samtidigt ägt rum i denna grupp.

– Vår analys stöder inte den allmänna uppfattningen att ökad välfärd är den huvudsakliga faktorn bakom ökade koldioxidutsläpp globalt. Det är definitivt en viktig faktor, men bortser man från befolkningsökningar får man en missvisande bild av verkligheten, säger Giangiacomo Bravo.

Mängder av människor, sommartid, på öppet torg i stad.
Rom, Italien – där befolkningen minskar. Bild: Hilthart Pedersen, Unsplash.

Han fortsätter:

– Utvecklade länder med stabil eller minskande befolkning bör därför sluta bekämpa dessa trender och istället anamma dem. Precis som små befolkningsökningar i rika länder kan skapa stora utsläppsökningar, kan befolkningsminskningar i rika länder ha stora fördelar för utsläppen framöver.

Vetenskaplig artikel:

An Analysis of Three Decades of Increasing Carbon Emissions: The Weight of the P Factor, Linnéuniversitetet.

Kontakt:

Giangiacomo Bravo, professor vid Institutionen för samhällsstudier, Linnéuniversitetet
giangiacomo.bravo@lnu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera