Vetefält i Bangladesh
Nya resistenta vetesorter har tagits fram i Bangladesh.
Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

För sju år sedan förstörde en svampsjukdom veteskördarna i Bangladesh. Men forskare tog snabbt fram nya sorter för att säkra det viktiga livsmedlet.

År 2016 drabbades 15 000 hektar veteodling i Bangladesh av en förödande svampsjukdom, wheat blast. Utbrottet halverade skördarna och därmed också tillgången på vete i landet.

Wheat blast hade tidigare bara noterats i Sydamerika, och när odlingen i Bangladesh drabbades etablerades ett globalt konsortium under International Maize and Wheat Improvement Center för att snabbt hitta lösningar.

Internationella forskare, bland annat från Sveriges lantbruksuniversitet, har därefter både studerat växtsjukdomen i Bangladesh och spridit kunskap.

– Nyligen ordnade vi till exempel en workshop i Bangladesh där ett trettiotal forskare från olika länder deltog. Bland dessa fanns studenter som fick lära sig allt kring sjukdomen och den metodik vi använder, säger forskaren Aakash Chawade vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Motståndskraftigt vete togs fram

Men forskningssamarbetet har också lett till flera praktiska åtgärder. I en stor plattform i fält studeras nu tusentals genotyper av vete, såväl från Bangladesh som från andra länder, och utvärderas för att hitta resistens mot wheat blast.

Det har lett till att Bangladesh nu utvecklar resistenta sorter som räddar skörden för tusentals bönder och bidrar till en säkrare tillgång på mat i landet.

Skylt i vetefält
Tusentals genetiska varianter av vete från flera länder utvärderas nu i Bangladesh för att hitta fler källor till resistens mot svampsjukdomen wheat blast. Bild: Aakash Chawade

Odlingarna har ökat

Tack vare nya sorter som kan stå emot svampangrepp kan nu vete odlas med framgång i Bangladesh. Veteodlingen har dessutom ökat med 3 000 hektar jämfört med året innan.

Hittills har tolv resistenta sorter utvecklats i fyra länder med hjälp av plattformen som byggdes i Bangladesh.

– Detta är ett enastående exempel på hur forskning om sjukdomsresistens och växtförädling kan åstadkomma stor förändring både för odlare och konsumenter. Vårt arbete påverkar livsmedelssäkerheten på allvar, säger Aakash Chawade.

Nytt projekt i Zambia

Han lyfter även fram vikten av globala samarbeten för att relativt snabbt kunna leverera forskningsresultat.

– Genom samlade krafter inom ramen för ett internationellt konsortium kunde vi bidra till forskning som effektivt mildrade effekterna av wheat blast.

Ytterligare ett internationellt samarbetsprojekt ska nu studera sjukdomens biologi samt utveckla och sprida sorter som är resistenta mot wheat blast, denna gång i Zambia.

Mer om svampsjukdomen Wheat blast

Wheat blast orsakas av svampen Magnaporthe oryzae pathotype triticum. Den sprids genom infekterade frön och överlever även på skörderester. Den sprids också genom sporer som kan färdas långa sträckor genom luften. De olika underarterna kan infektera olika gräsarter som korn, ris och vete.

Magnaporthe oryzae trivs i varmt och fuktigt klimat och underarterna är spridda i de tropiska delarna av både Sydamerika och Sydasien. Det första angreppet av wheat blast upptäcktes 1985 i Brasilien och sjukdomen är nu utbredd i Sydamerika.

Vetenskapliga studier:

Genetic dissection for head blast resistance in wheat using two mapping populations, Heredity.

Genomic Selection for Wheat Blast in a Diversity Panel, Breeding Panel and Full-Sibs Panel, Frontiers in plant science.

Kontakt:

Aakash Chawade, universitetslektor vid institutionen för växtförädling
Sveriges lantbruksuniversitet, aakash.chawade@slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera