Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Forskare har utvecklat ett förband som kan visa tidiga tecken på infektion i ett sår, utan att störa läkningen. Det sker genom att förbandet skiftar färg från gult till blått.

Ett sår stör hudens funktion och kan ta lång tid att läka. För patienter kan ett sår vara mycket smärtsamt och få allvarliga konsekvenser om det inte sköts på rätt sätt.

Inom traditionell sårvård byts förbandet ungefär varannan dag. Men för att kunna undersöka om såret är infekterat måste vårdpersonal lyfta på förbandet och göra en bedömning baserat på utseende och prover. Det är en smärtsam procedur som stör läkningen genom att sårskorpan bryts flera gånger. Dessutom ökar infektionsrisken varje gång såret exponeras.

Nytt förband visar infektion

Nu har forskare från flera universitet utvecklat ett förband gjort av nanocellulosa. Förbandet kan avslöja tidiga tecken på infektion utan att störa läkningen.

– Att snabbt kunna se om ett sår är infekterat utan att lyfta på sårförbandet öppnar för en ny typ av sårbehandling som kan effektivisera vården och förbättra tillvaron för patienter med svårläkta sår. Dessutom kan det minska onödigt användande av antibiotika, säger forskaren Daniel Aili vid Linköpings universitet.

Förbandet av finmaskig nanocellulosa gör att bakterier och andra mikrober inte kan komma in i såret. Samtidigt släpper materialet igenom gaser och vätska som är viktigt för sårläkningen. Tanken är att förbandet läggs på en enda gång för att sedan sitta kvar under hela läkeprocessen.

Färgskiftning visar om såret blir infekterat

Sår som inte är infekterade har ett pH-värde på ungefär 5,5. Men vid en infektion blir såret ofta allt mer basiskt och kan få ett pH-värde på 8 eller mer. Det beror på att bakterierna i såret förändrar sin omgivning för att få en optimal tillväxtmiljö.

För att sårförbandet ska visa det förhöjda pH-värdet har forskarna använt ett färgämne, som ändrar färg från gult till blått när pH-värdet överstiger 7.

Bromtymolblått ändrar färg från gult till blått när pH-värdet går från surt till basiskt. Bild: Olov Planthaber

Så ändrar sårförbandet färg

Forskarna använt färgämnet bromtymolblått, BTB, för att se förhöjda pH-värden, som signalerar en infektion i såret. Ett förhöjt pH-värde i såret märks långt innan det blir varigt, ömt och rött, som är de vanligaste tecknen på infektion.

För att BTB ska kunna användas i förbandet utan att förstöras har färgämnet bakats in ett kiselmaterial med porer som bara är några nanometer stora.

Kiselmaterialet kunde sedan kombineras med förbandsmaterialet utan att förstöra nanocellulosans egenskaper. Resultatet är ett sårförband som blir blått när en infektion finns i såret.

Användning av antibiotika kan minska

Om en infektion uppstår i ett sår behandlas den ofta med antibiotika som sprids i hela kroppen. Men om det finns en möjlighet att upptäcka infektionen tidigt skulle det kunna räcka med en lokal behandling på såret.

Därför utvecklar forskare även antimikrobiella substanser baserade på så kallade lipopeptider som tar död på alla typer av bakterier.

– Användningen av antibiotika gör att infektioner blir mer och mer problematiska i och med att multiresistenta bakterier blir vanligare. Kan vi kombinera den antimikrobiella substansen med förbandet minimerar vi risken för en infektion samtidigt som man inte behöver använda antibiotika i onödan, säger Daniel Aili.

Ny typ av sårbehandling

Enligt Daniel Aili är det nya sårförbandet och den antimikrobiella substansen en del i utvecklingen av en ny typ av sårbehandling inom öppenvården. Men eftersom alla produkter i vårdsituationer behöver genomgå noggranna och dyra tester, tror han att det dröjer fem till tio år innan det finns i vården.

Forskningen är ett samarbete mellan Linköpings universitet, Örebro universitet och Luleå tekniska högskola.

Vetenskapliga studier:

Nanocellulose composite wound dressings for real-time pH wound monitoring, Materials Today Bio.

Development of novel broad-spectrum antimicrobial lipopeptides derived from plantaricin NC8 β, Scientific reports.

Kontakt:

Daniel Aili,  professor vid avdelningen för Biofysik och bioteknik vid Linköpings universitet, daniel.aili@liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera