Kamera med flera linser på ett stativ.
Bild: Lisa Thanner
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Snart räcker det kanske att skanna ansiktet med en kamera för att mäta puls, andning och blodtryck. Tekniken kan i framtiden bli ett hjälpmedel när läkare snabbt ska bedöma akuta infektioner, visar en avhandling vid Göteborgs universitet.

När vårdpersonal ska bedöma hur allvarlig en infektion är utgår de från så kallade vitalparametrar, alltså de viktigaste tecknen på en persons kroppsliga tillstånd. I dag mäts vitalparametrar, till exempel puls och andning, med flera olika instrument.

Genom en ny metod, som kombinerar kamerateknik, mjukvara och artificiell intelligens, kan det bli möjligt att få fram motsvarande resultat genom att skanna patientens ansikte under 30 sekunder.

Tar pulsen med AI-teknik

I en avhandling har forskare testat den kamerabaserade metoden på drygt 200 patienter med misstänkt covid-19. Kameran visade sig kunna förbättra bedömningen av svårighetsgrad och diagnostik.

Tekniken bidrog med uppgifter om patienternas hjärtfrekvens, syremättnad, andningsfrekvens och blodtryck.

– Med den nya AI-metoden går mätningarna snabbare, blir bekvämare för patienten, enklare för sjukvården och med mindre risk för smittspridning via mätutrustning. Den här typen av forskning är avgörande för utvecklingen av ny teknik för sjukvården, säger specialistläkaren Stefan Malmberg som skrivit avhandlingen vid Sahlgrenska akademin.

Snabb bedömning viktig

Personer som söker vård för halsont, hosta och feber utgör en stor patientgrupp. I många fall är infektionerna självläkande och ofarliga, men det finns också allvarliga och livshotande tillstånd som kan börja med liknande symtom, till exempel lunginflammation, covid-19 och Lemierres syndrom*.

Det är därför viktigt att snabbt kunna bedöma allvarlighetsgrad och vid behov erbjuda effektiv behandling, men inte skriva ut antibiotika i onödan.

– Det är viktigt att hitta nålen i höstacken när det handlar om infektionssjukdomar. De flesta har ingen nytta av antibiotika, men vid allvarliga infektioner kan det vara livsavgörande med rätt behandling i tid, säger Stefan Malmberg.

Forskarna beskriver resultaten som lovande, men till exempel noggrannheten i mätningarna behöver bekräftas ytterligare.

* Lemierres syndrom är en ovanlig infektion som ofta börjar med halsont, men kan leda till sepsis som kan vara livshotade. Främst drabbas yngre personer.

Avhandling:

Assessment and management of respiratory tract infections in primary care, Göteborgs universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera