Artikel från Karolinska Institutet

Varför blev barn som fick covid-19 mindre sjuka? Förklaringen är att förkylningar som orsakas av släkting till coronaviruset stärker immunförsvaret hos unga. Upptäckten kan leda till skräddarsydda vaccineringar.

Under pandemin noterade läkare och forskare att barn och ungdomar som smittades med covid-19 blev mindre sjuka än vuxna. En förklaring skulle kunna vara att barnen redan innan pandemin bar på en immunitet mot covid-19.

Nu har forskare från Karolinska institutet undersökt blodprover som togs på barn före pandemin. I proverna kunde forskarna identifiera T-minnesceller som reagerar mot celler som är infekterade med sars-cov-2, alltså det virus som orsakar covid-19.

T-celler minns tidigare förkylning

En möjlig förklaring till detta immunsvar kan vara att barnen tidigare haft en förkylning som orsakats av något av de övriga fyra coronavirusen. Detta skulle kunna leda till att immuncellerna också kan reagera mot celler som infekterats med covid-viruset.

Studien vid KI stärker denna hypotes. Forskningen visar att T-celler som tidigare aktiverats mot coronaviruset OC43 kan korsreagera mot viruset sars-cov-2. Dessa reaktioner är särskilt starka tidigt i livet och blir betydligt svagare i högre ålder, enligt forskarna.

– Fynden belyser hur T-cellsvar utvecklas och förändras under livets gång. Fynden kan vägleda framtida uppföljning och utveckling av vacciner, säger forskaren Annika Karlsson vid Karolinska institutet.

Stärkt immunförsvar vid två års ålder

Resultaten tyder på att T-minnescellernas svar mot coronavirus utvecklas redan vid två års ålder.

– I ett nästa steg vill vi göra motsvarande studier av yngre och äldre barn, tonåringar och unga vuxna för att bättre kunna följa immunsvaret mot coronavirus från barndom till vuxen ålder, säger forskaren Marion Humbert vid Karolinska institutet.

Så gjordes studien

Studien bygger på 48 blodprover från barn vid två och sex års ålder, samt 94 prover från vuxna mellan 26 och 83 år. Analysen omfattar också blodprover från 58 personer som nyligen tillfrisknat från covid-19.

Forskningen är samarbete mellan forskare vid Karolinska institutet, universitetet i Bern, Schweiz, Oslo universitet och Linköpings universitet.

Studie:

Functional SARS-CoV-2 cross-reactive CD4+ T cells established in early childhood decline with age, Pnas.

Kontakt:

Annika Karlsson, docent vid institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska institutet,
annika.karlsson@ki.se

Marion Humbert, forskare vid institutionen för medicin, Karolinska institutet,
marion.humbert@ki.se

 

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera