Hemmajobbare med katt
Artikel från Högskolan i Gävle

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Distansarbete är inte en lösning som passar alla organisationer, men kan vara positivt för anställdas produktivitet, prestationer och lojalitet. Det visar en översiktsstudie.

Forskare vid Högskolan i Gävle har gått igenom 43 studier som har analyserat sambandet mellan distansarbete och produktivitet. En övervikt av studierna, som gjordes mellan 2000 och 2021, visade att distansarbete bidrog till bättre produktivitet, samtidigt som  kvalitet inte påverkades negativt.

I en ny studie med över 500 europeiska företagsledare säger en majoritet av företagsledarna att distansarbete är mer produktivt. En Sifo-undersökning visar även att varannan kontorsarbetare får mer gjort när de arbetar på distans.

Tydligt mönster

I de studier som frågat de anställda, eller deras chefer, sågs ett tydligt mönster där de som själva valt distansarbetet upplevde ökad effektivitet eller produktivitet. Möjligheten att kunna välja själva hade också stor betydelse för viljan att stanna kvar på sin arbetsplats.

– Vi ser att själva möjligheten att kunna välja distansarbete är lika betydelsefull som att faktiskt distansarbeta och av stor vikt för viljan att stanna som anställd, säger Gunnar Bergström, professor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle.

Samtidigt fann några studier att distansarbete ledde till en sämre prestation.

Skiljer sig mellan organisationer

Vid en närmare analys framträdde ett mönster som visade att företag inom samma bransch eller personal inom samma yrke med specifika arbetsuppgifter, till exempel antal besvarade telefonsamtal, tenderade att visa mer positiva resultat. Detta jämfört med olika typer av organisationer där man använde mer generella sätt att mäta arbetsprestationen, till exempel hur man presterat i allmänhet.

– Även om distansarbete inte är någon enkel patentlösning, bland annat vad gäller arbetsmiljöarbete och ledarskap, menar vi att rätt använt har det potential att bidra positivt både till produktivitet och anställdas arbetsprestation, säger Gunnar Bergström.

Studie:

A systematic review of the research on telework and organizational economic performance indicators, Frontiers in Psychology.

Kontakt:

Gunnar Bergström, professor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle, Gunnar.Bergstrom@hig.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera