Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Blåmesar är inte fullt lika snabbtänkta och läraktiga som talgoxar. Men mesarna presterar ändå bättre än många andra fåglar i tester som visar förmåga att klura ut hur mat ska nås.

I en ny studie har forskare vid Lunds universitet undersökt blåmesars kognitiva kapacitet, det vill säga förmåga att lära sig något eller lösa ett problem.

När allmän kognitiv förmåga ska undersökas brukar forskare mäta och jämföra självkontroll som kan vara svårt för djur. Ofta brukar det “transparenta cylindertestet” användas.

Listar ut bästa vägen till mat

Experimentet går ut på att forskarna placerar ett genomskinligt rör på tvären framför ett djur. I cylindern finns en åtråvärd matbit som djuret ser och vill komma åt. Om djuret försöker ta maten genom cylinderns vägg räknas det som ett misslyckande.

För att lyckas måste djuret förstå att det ska gå, eller flyga, runt till öppningen och plocka ut födan.

Människoapor och stora kråkfåglar brukar prestera bäst i dessa tester.

– Vi har tidigare testat talgoxar som står sig bra i den konkurrensen. Nu har vi gjort samma försök med blåmesar som trots sin nyfikenhet presterar sämre än talgoxarna, säger Anders Brodin, biologiprofessor vid Lunds universitet.

Blåmesar delades in i testgrupper

I försöket fångades 33 blåmesar på samma plats, och vid samma tid på året, som talgoxar som Lundaforskarna testat i ett tidigare experiment.

Småfåglarna delades in i tre grupper med elva individer i varje. En grupp gjorde testet utan någon speciell erfarenhet, en annan hade haft en genomskinlig plexiglasruta stående på botten av hemburen i tre dagar före försöket.

Den tredje gruppen hade ett genomskinligt rör på botten av buren i tre dagar.

Talgoxen lär sig hur röret fungerar

Försöket visade att i 52 procent av fallen lyckades blåmesarna hitta öppningen i cylindern och få ut en läcker mjölmask. Det kan jämföras med talgoxarna som lyckades i hela 68 procent av fallen.

– En grupp utmärkte sig, talgoxar med erfarenhet av ett genomskinligt rör som lyckades i 80 procent av fallen. De hade alltså lärt sig hur ett genomskinligt rör fungerar. Denna förbättring fanns inte hos blåmesarna. Detta stöder vår idé om att talgoxen är en ovanligt läraktig småfågel, säger Anders Brodin.

Läs mer: Talgoxens omgivning styr hur maten hittas

Talgoxar använder sig av sin erfarenhet för att klara uppgifter. Bild: Viktor Talashuk/Unsplash

Mesar har ganska stor hjärna

Schimpanser och korpar sticker ut med stabila testresultat på 100 procent, det vill säga tio rätt i de tio första försöken. De småfåglar som tidigare testats har legat på mellan 20 och 40 procent. Så talgoxarnas och blåmesarnas resultat på 68 respektive 52 procent är ändå mycket bra.

– Men det är inte så konstigt egentligen med tanke på att mesar har den relativt största hjärnan av våra småfåglar, säger Anders Brodin.

Studie:

Blue tits are outperformed by great tits in a test of motor inhibition, and experience does not improve their performance, , Royal Society Open Science.

Kontakt:

Anders Brodin, professor vid biologiska institutionen, Lunds universitet, anders.brodin@biol.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera