Bild: Pixabay
Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Alla talgoxar kan lära sig att hitta föda snabbt med hjälp av färger eller dofter. Men prioriterar de luktsinnet eller synen under matjakten? Valet beror på om de är stadsfåglar eller lever i skogen.

På vintern äter talgoxarna mest bär och frön. På sommaren äter talgoxarna framför allt insekter och gärna deras näringsrika larver. Men hur bär de sig åt för att hitta maten och hur använder de olika sinnen under födojakten?

Det har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, tagit reda på genom att fånga in vilda talgoxar i Lund och från ett skogsområde på landsbygden. Fåglarna tränades sedan i ett labb för att se hur väl de kunde lära sig att förknippa mat med färger och dofter, eller en kombination av båda.

Färg och doft på mjölmaskar

Talgoxarna fick lära sig att hitta små bitar av mjölmaskar med hjälp av antingen färg, doft eller en kombination av både färg och doft. När de hade klarat ett test fick de försöka med en annan signal.

– Jag är riktigt imponerad av hur snabba och klyftiga dessa små fåglar är, jag hade väntat mig att det skulle vara betydligt svårare att lära dem dofter framförallt, säger forskaren Diana Rubene vid SLU.

Stad eller land gjorde skillnad

Försöket visade att talgoxar kan lära sig hitta mat med hjälp av dofter och färger lika fort. Färg och doft tillsammans gav inte snabbare respons. Det fanns inte heller några skillnader i inlärningsförmågan mellan hanar och honor, eller mellan stadsfåglar och skogsfåglar.

De fåglar som hade fått lära sig en kombination av färg och doft fick göra ytterligare ett test. Där fick de välja mellan färg och doft, bara färg eller enbart doft i samma försök. Då visade det sig att stadsfåglar prioriterade luktsinnet och skogsfåglarna synen.

– Vi visar i våra studier att det inte är någon skillnad på hur snabbt talgoxar kan lära sig dofter och färger men att individer inom samma art kan använda sina sinnen på olika sätt. Det är en hittills outforskad aspekt av fåglars sinnesekologi.

Betydelse för bekämpning av skadeinsekter

En orsak till att de studerar fåglarnas strategier för att leta mat är att det kan ha betydelse för om de kan bidra till biologisk bekämpning genom att äta upp skadeinsekter. Men det behövs betydligt mer forskning, både i labb och ute i fält, för att förstå hur fåglar använder sina sinnen i olika sammanhang.

I studien ingick 35 talgoxar. 13 av dem tränades och testades med en kombination av doft och färg.

– Det är ganska tidskrävande att träna fåglar. Därför kunde vi inte genomföra studien på en större grupp. Men det är uppenbart att de är individer med sina egna tillvägagångssätt, så det är säkert många fler faktorer inblandade i detta än vad vi har tittat på hittills.

Några talgoxar var kräsna

Försöket visar också att några fåglar hade väldigt konservativa matvanor.

– Först kunde jag inte förstå varför träningen inte fungerade för vissa fåglar. De var avslappnade och flög runt i arenan men vägrade äta mjölmask, så det blev inga ”inlärningspoäng”. Sedan bytte jag ut belöningen till solrosfrön och såg omedelbara framsteg. Skogsfåglar verkade mer skeptiska än stadsfåglar, även mot jordnötter som de fick i maten men konsekvent slängde ner på golvet, säger Diane Rubene.

Vetenskapliga studier:

Birds differentially prioritize visual and olfactory foraging cues depending on habitat of origin and sex, Royal Society Open Science.

Great Tits Learn Odors and Colors Equally Well, and Show No Predisposition for Herbivore-Induced Plant Volatiles, Frontiers in Ecology and Evolution.

Kontakt:

Diana Rubene, forskare vid institutionen för växtproduktionsekologi, SLU, diana.rubene@slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera