Lövsångaren har grönt bröst och grå vingar.
Artikel från Naturhistoriska riksmuseet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Lövsångarna har blivit betydligt färre i Sverige. Den senaste räkningen av ringmärkta fåglar visar att den vikande trenden tycks fortsätta.

Lövsångaren är Sveriges vanligaste fågel och förekommer i stora delar av landet. För drygt tio år sedan beräknades antalet häckande par till 13 miljoner.

Men de senaste årens ringmärkningar, som till exempel ger information om antal fåglar och deras flyttmönster, visar en negativ trend. Fåglarna tycks ha blivit betydligt färre.

Förra året noterades 13 000 ringmärkta lövsångare. Det innebär en halvering jämfört med 2020.

– Den minskning som noterats antyder att antalet lövsångare i Sverige kan ha minskat med miljoner fåglar under de senaste åren, säger Thord Fransson som är forskare och ansvarig för Ringmärkningscentralen vid Naturhistoriska riksmuseet.

Lövsångarna övervintrar i Afrika

Lövsångarnas val av övervintringsplats beror på var de häckar i Sverige under sommarhalvåret. Fåglar i södra och mellersta Sverige flyttar till Västafrika medan lövsångare från norra Sverige flyger till östra och södra Afrika.

– Studier i södra England, där arten minskat, visar att mildare vårar, som en följd av klimatförändring, kan innebära ett problem för arten. Den bakomliggande orsaken till minskningen som noterats i ringmärkningen i Sverige är inte klarlagd. Eftersom lövsångaren är en flyttfågel kan det bero på förhållanden både i Sverige och i andra länder, säger Thord Fransson.

Mer om lövsångarna i Sverige

Antalet häckande par i Sverige beräknades vara 13 miljoner under 2012. Hur många häckande par av lövsångare som finns idag är okänt, men antalet ringmärkta lövsångare har minskat kraftigt de senaste åren.

Lövsångaren ryggar inte för långa flygningar. En lövsångare som var ringmärkt vid Stora Fjäderäggs fågelstation i Västerbotten påträffades i Uganda den 2 december 2023. Det innebär en flygtur på 6 800 kilometer.

Ringmärkning har bedrivits i Sverige sedan 1911. Under 2023 ringmärktes 265 000 fåglar i landet.

Kontakt:

Thord Fransson, forskare och ansvarig för Ringmärkningscentralen vid Naturhistoriska riksmuseet, thord.fransson@nrm.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera