Trast med bruna vingar och vitt bröst med bruna fläckar.
Fläckskogstrasten är en av hundratals arter som blivit mindre. Bild: Tom Benson
Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Under de senaste årtiondena har många fåglar blivit mindre. Forskarna har trott att det allt varmare klimatet är anledningen till att djuren krymper. En ny studie från Lunds universitet visar att det förmodligen inte stämmer.

Fläckskogstrasten, en nordamerikansk släkting till den svenska koltrasten, är en av flera hundra arter som under de senaste decennierna krympt i storlek.

Teoretiskt sett är det enklare för ett mindre djur att hålla huvudet kallt, och därför har forskarna tolkat utvecklingen som ett resultat av stigande temperaturer.

Förhastade slutsatser

En sådan förändring ligger nämligen i linje med den biologiska regeln “Bergmanns lag”, som säger att djur som lever på högre kallare breddgrader har en större kropp än djur i varmare områden. Den följer också “Allens lag” som säger att djur i kalla klimat har kortare extremiteter än motsvarande arter som lever i varmare klimat.

Men i en ny studie kan ett forskarlag i Lund slå fast att dessa slutsatser är förhastade.

– Med hjälp av data från en högprofilerad studie har vi lyckats modellera hur stor krympeffekten är på fåglars förmåga att avge och producera värme. Slutsatsen är att det är osannolikt att djuren krymper för att bli bättre på att klara stigande temperaturer, säger Andreas Nord som är biologiforskare vid Lunds universitet.

Stigande temperaturer inte förklaringen

Även om de grundläggande teorierna stämmer att små djur är bättre rustade att hantera ett varmare klimat, visar forskarnas modell att effekten är så liten att den knappast har någon betydelse i praktiken.

– Vi hoppas att de nya resultaten blir en ögonöppnare för forskningsfältet. I ett bredare sammanhang visar vår studie att framtidens vetenskapliga utmaningar kräver en större sammanslutning av forskare med olika specialkompetenser, säger Andreas Nord.

Oklart varför djuren krymper

Enligt forskarna är det viktigt att undersöka hur djur och natur förändras över lång tid, till exempel som svar på att klimatet blir varmare och mer oförutsägbart. Samtidigt är det tydligt att orsakerna till att djur krymper faktiskt inte är de mest uppenbara.

– För att politiker ska kunna fatta beslut som på ett effektivt sätt tillvaratar vilda djurs och lantbruksdjurs hälsa och välfärd i ett föränderligt klimat måste forskningen förklara inte bara hur djuren påverkas utan också varför. Nu fortsätter arbetet med att hitta alternativa förklaringar till varför djur krymper vilken är en av vår tids stora gåtor, säger Andreas Nord.

Forskarna bakom studien menar dock att det fortfarande är bättre för fåglar att vara lite större. Det ger fler konkurrensfördelar, till exempel när det kommer till val av partner och föda.

Vetenskaplig studie:

Shrinking body size may not provide meaningful thermoregulatory benefits in a warmer world, Nature Ecology & Evolution.

Kontakt:

Andreas Nord, forskare i evolutionär ekologi vid biologiska institutionen, Lunds universitet, andreas.nord@biol.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera