Kvinna spelar datorspel
Artikel från Högskolan i Skövde

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Utvecklare av oberoende dator- eller mobilspel kan ha svårt att få nya betalande användare. Forskare har nu tagit fram en metod och ett verktyg som kan användas för spelanalyser vid publicering av så kallade indiespel.

Den snabba utvecklingen av spelindustrin har också medfört att forskningen inom området har fördjupats. Många tvärvetenskapliga kunskapsområden och teorier har använts för att främja utvecklingen av spelindustrin, bland annat Business Intelligence, som har använts inom speldesign och speloptimering.

Få forskningsinsatser fokuserar dock på publicering av spel, särskilt när det gäller oberoende spel som även kallas indiespel.

Indieutvecklare kan behöva stöttning

Från spelindustrins sida har den traditionella värdekedjan kompletterats med mobilspel och onlinespel. Värdekedjan för mobilspel hanterar en ny situation där spelutvecklare kan publicera spel direkt genom olika distributionskanaler. Det gör det möjligt för utvecklare av indiespel att publicera sina spel själva.

Men allt fler spelutvecklare fokuserar på den mobila marknaden. Det skapar en hårdare konkurrens om spelarnas uppmärksamhet. Många indiespelutvecklare är bra på spelutveckling, men många saknar erfarenhet av publicering. De har problem med hur de ska värva nya användare och få dem att bli lojala och betalande spelare.

Bild: Mika Baumeister/Unsplash

Indiespel

Indiespel utvecklas inte av de stora speljättarna. De utvecklas ofta av enskilda personer eller en mindre grupp, som själva står för finansiering och marknadsföring. Under senare delen av 2000-talet har indiespelen blivit allt fler. Ett exempel är Minecraft som startade som ett indiespel. Källa:Wikipedia

I en avhandling har forskaren Yanhui Su studerat hur dataanalyser kan användas inom indie-mobilspelspublicering. Han har utvecklat en ny metod som kan hjälpa indiespelutvecklare vid publicering av mobilspel av typen free-to-play, F2P*.

* F2P är spel som är gratis att ladda ned, men där köp inuti appen är vanliga.

Metoden visar hur datainsamling och analys kan genomföras och används framför allt för att ta i tu med de största utmaningarna indiespelsutvecklare möter under publicering.

Ur ett praktiskt perspektiv presenterar avhandlingen en metod med riktlinjer, och även ett nyutvecklat verktyg för speldataanalys, kallat F2PAP.

Verktyget kan användas i spelprojekt och vägleda indiespelsutvecklare att genomföra datainsamling, analys, visualisering, utvärdering av spelverksamhetsprestanda samt att vidta åtgärder för att förbättra spelpubliceringen.

Avhandling:

Bringing Game Analytics to Indie Game Publishing, Högskolan i Skövde.

Kontakt:

Yanhui Su, doktorand vid institutionen för informationsteknologi, Högskolan i Skövde, yanhui.su@his.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera