Artikel från Göteborgs universitet

Det finns en outnyttjad potential i vattenkraft, menar forskarna bakom en studie där alla vattendrag i världen har kartlagts. Stora resurser som kan möta behov av el finns i flera afrikanska länder och Himalayaregionen.

I Europa är vattenkraften i stort sett redan utbyggd, men en unik kartläggning av vattendrag och floder visar att stora resurser finns i många andra delar av världen.

– Vi har utvecklat en ny global standard för att kunna beräkna hur mycket hållbar vattenkraft som skulle kunna byggas. Vi har studerat topografi, ekosystem och avrinningsområden över hela världen, och en digital höjdmodell med cirka 90 meters upplösning, säger forskaren Deliang Chen vid Göteborgs universitet och fortsätter:

–  Totalt har vi kartlagt 2,89 miljoner floder, det har varit ett hästjobb.

Vattenkraft riskerar påverka miljön

Vattenkraft är en relativt kostnadseffektiv energikälla, som förväntas spela en nyckelroll i vissa nationers övergång till koldioxidfria energisystem. Utbyggnaden av vattenkraft är dock kontroversiell på grund av dess miljömässiga och samhälleliga konsekvenser.

Vattenkraftverk kan störa flodernas ekosystem, förvärra översvämningsrisken, försämra mark under byggnationen och människor kan tvingas lämna sina hem.

– Vår beräkning utesluter känsliga platser, till exempel i kulturarvsområden, särskilt skyddsvärda områden för biologisk mångfald, jordbävningsbenägna zoner och tätbefolkade regioner. Vi vill uppmärksamma att det fortfarande finns en enorm potential i vattenkraften globalt sett, säger Deliang Chen.

Himalaya har störst potential

Forskarna bedömer att den globala outnyttjade lönsamma vattenkraftspotentialen är 5270 terawattimmar per år. Som en jämförelse var Sveriges elproduktion under 2021 cirka 165 terawatttimmar.

Asien och Afrika står för 85 procent av den totala summan. Himalayaregionen står ensamt för två tredjedelar av potentialen. Men det kan finnas hinder för att realisera byggandet av vattenkraftverk i denna region.

– Svårigheten är att det är flera länder som samsas om resurserna och det gäller att de kan komma överens. Men energifrågan kan också vara ett område där man kan inleda samarbeten över nationsgränser, säger Deliang Chen.

Mindre vattenfall i Angola
Forskarna ser möjligheter att bygga ut vattenkraften i Afrika, bland annat i Angola.

Elbehov i Afrika kan tillgodoses

Afrikas outnyttjade vattenkraftspotential kommer på andra plats och forskarna bakom studien menar att de flesta afrikanska länder, inklusive Demokratiska republiken Kongo, Etiopien, Zambia och Angola skulle kunna möta deras nuvarande elbehov om vattenkraftens potential utnyttjades. I Europa och Nordamerika, som genomgick den industriella revolutionen för länge sedan, är vattenkraften i stort sett redan fullt utbyggd.

Analysen visar på vägar till en hållbar utveckling av global vattenkraft, vilket skulle kunna minska de negativa effekter på miljön och samhällen som andra energislag innebär.

– Vi presenterar dessa fakta till världens länder, men det är upp till beslutsfattarna att välja om de vill utnyttja vattenkraften mer än i dag, säger Deliang Chen.

Studien:

A global-scale framework for hydropower development incorporating strict environmental constraints, Nature water

Kontakt:

Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi på institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet, deliang@gvc.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera