Plastmodell av lungor.
Artikel från Lunds universitet

Morfin hjälper inte människor som har sjukdomen kol och lider av svår andnöd, enligt en studie.

Ibland, som symtomlindring, ges morfin till människor med svår andnöd, till exempel människor med sjukdomen kol. Men en ny studie från bland annat Lunds universitet pekar på att morfin inte hjälper kol-patienter att bli mindre andfådda.

I studien ingick 156 kol-patienter med svår och kronisk andnöd. Vissa fick en lägre dos morfin, andra en högre och vissa fick placebo. Studien var dubbelblind, vilket innebär att varken deltagare eller personal visste vem som fick vad.

Inga förbättringar sågs

Forskarna jämförde grupperna för att se hur de skattade sin upplevelse av andfåddhet.

Med hjälp av rörelsesensorer mättes också hur mycket deltagarna hade rört sig under studien. Det är känt att träning kan förbättra den fysiska kapaciteten och därmed minska andningsbesvär, men för svårt sjuka med kronisk andnöd kan rörelse vara svårt.

– En del förväntade sig nog att studien skulle visa på att morfinbehandlingen skulle göra deltagarna mindre andfådda och mer fysiskt aktiva. Tyvärr ser vi inga sådana tendenser alls i någon av grupperna. Vi såg inte några förbättringar vad gäller värsta upplevda andfåddhet och de som fick morfin tenderade snarare att röra sig mindre och bli mer trötta, säger Magnus Ekström, forskare vid Lunds universitet samt läkare vid Blekingesjukhuset i Karlskrona.

– Det är beklämmande att det inte finns bättre behandling, men att generellt ge morfin till personer med kronisk andnöd kan vi utifrån de resultat vi sett inte rekommendera.

Kan hjälpa i andra situationer

Däremot ska man inte tolka studien som att morfin inte alls hjälper patienter med svår andnöd i vila och vid palliativ vård i livets slutskede, säger Magnus Ekström.

– Det har vi inte undersökt i studien, våra patienter hade i de flesta fall inte andnöd i vila. Den kliniska erfarenheten visar att vid livets slutskede och i krissituationer kan morfinbehandling ge viktig hjälp.

Vetenskaplig artikel:

Effect of Regular, Low-Dose, Extended-release Morphine on Chronic Breathlessness in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. The BEAMS Randomized Clinical Trial, Jama.

Kontakt:

Magnus Ekström, forskare vid Lunds universitet och överläkare i lungmedicin vid Blekinge sjukhus i Karlskrona
magnus.ekstrom@med.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera