Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En signalsubstans i blodet är förhöjd hos personer som har lagts in på sjukhus för covid-19, enligt en pilotstudie. Och det verkar finnas en koppling mellan signalsubstansen och riktigt svåra fall av sjukdomen.

Vaccin har visat sig vara effektiva för att minska fallen av allvarlig covid-19. Men nya virusvarianter, begränsad vaccindistribution och minskande immunitet gör det viktigt att hitta mer effektiva behandlingar, enligt forskare.

– En viktig förutsättning för detta är en ökad förståelse av underliggande immunologiska mekanismer. Det finns även ett behov av förbättrad diagnostik hos covid-19-patienter, säger Eduardo Cardenas vid Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet.

Eduardo Cardenas och andra forskare har i en pilotstudie försökt förstå hur immunsignalering via cytokinen interleukin-26, förkortad IL-26, pågår vid allvarlig covid-19.

– Vi vet sedan tidigare att IL-26 är engagerad i att mobilisera immunceller som motverkar bakteriella infektioner i lungorna, men också vid kronisk luftvägssjukdom hos människa. Dessutom har IL-26 antivirala och antibakteriella effekter, säger Anders Lindén, professor vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet.

Koppling till akut sjukdom och cytokinstorm

För att förstå molekylens inblandning rekryterades 49 patienter som blivit inlagda på sjukhus med covid-19 under juni 2020 till januari 2021. Nästan samtliga hade allvarliga symptom och vårdades med syrgas.

Nivåerna av IL-26 och andra inflammatoriska substanser i blodet mättes och jämfördes med nivåerna hos en frisk kontrollgrupp. Forskarna såg att nivåerna av cytokinen IL-26 var markant förhöjda hos de covidsjuka.

Forskarna kunde även se att ökningen hade koppling till så kallad cytokinstorm – ett överdrivet och farligt inflammatoriskt svar som har kunnat ses vid allvarliga fall av covid-19.

Markör för allvarlig covid-19

Fynden i studien innebär att forskarna kan ha fått en möjlig biomarkör för allvarlig covid-19. Och med tanke på de antivirala effekterna hos IL-26 kan fynden också innebära nya vägar till behandling, enligt Anders Lindén.

Resultaten är lovande, men preliminära. Och fortsatta studier med fler deltagare behövs, säger Eduardo Cardenas.

– En sådan studie är på väg och kan ge mer information om den kliniska nyttan av att mäta IL-26 hos covid-patienter, till exempel huruvida nivåerna speglar sjukdomens svårighetsgrad.

Vetenskaplig artikel:

Increased IL26 associates with markers of hyperinflammation and tissue damage in patients with acute COVID19, Frontiers in Immunology[/language].

Kontakt:

Eduardo Cardenas, postdoktor vid Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet, eduardo.cardenas@ki.se 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera