Person slumrar i fåtölj
Bild: Alexander Grey, Unsplash
Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Covid-19 väcker liv i virus som legat slumrande i kroppen sedan tidigare infektioner. Det här syns extra tydligt hos personer med kroniskt trötthetssyndrom, ME/CFS, enligt en studie från Linköpings universitet.

Kroniskt trötthetssyndrom, eller myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrome, ME/CFS, kännetecknas av sådant som svår och långvarig trötthet, utmattning vid ansträngning samt smärta och sömnstörningar.

Ingen vet säkert vad som orsakar tillståndet, men i de flesta fall har ME/CFS uppstått efter en virus- eller bakterieinfektion. Och även om den ursprungliga infektionen läker ut försämras personens hälsotillstånd.

Tillståndet kallas ibland även post-viral trötthet. Eftersom orsaken är okänd finns inga diagnostiska tester.

– Det här är en förbisedd patientgrupp, säger Anders Rosén, professor emeritus vid Linköpings universitet.

Slumrande virus kan vara nyckel

En teori som har undersökts i flera studier går ut på att en ny infektion kan väcka virus som slumrar i kroppens celler efter en tidigare infektion. Det är känt sedan länge att exempelvis olika herpesvirus kan leva kvar i kroppen i ett sådant vilande tillstånd. Vilande virus kan återaktiveras många år senare – och då på nytt orsaka sjukdom.

Frågan om huruvida återaktiverade virus är inblandade i ME/CFS har varit svår att besvara – fram till nu. Den utbredda spridningen av coronaviruset under pandemin har nämligen gett forskarna en unik möjlighet att studera vad som händer vid en mild virusinfektion hos personer med ME/CFS, jämfört med hos friska kontrollpersoner.

Blå rock och vita handskar som sticker ned pinne i provrör
Bild: Mufid Majnun, Unsplash

Forskarna bakom den nya studien startade tidigt i pandemin en studie där 95 personer med MF/CFS-diagnos och 110 friska kontrollpersoner deltog. Alla lämnade blodprov och salivprov vid fyra tillfällen under ett år och forskarna analyserade antikroppar mot sars-cov-2.

Forskargruppen använde också en teknik som lät dem undersöka antikroppar i saliv för vanliga herpesinfektioner. Ett av virusen var Epstein-Barr-virus, eller EBV, som nästan alla smittas av. De flesta får en lindrig infektion när de är barn och i tonåren kan EBV ge körtelfeber. Efteråt finns viruset kvar i kroppen i slumrande tillstånd. Vid nedsatt immunsystem kan EBV föröka sig och orsaka trötthet, autoimmunitet och lymfom om situationen pågår länge.

Återaktivering av tre “sovande” virus

Under pandemins första våg smittades ungefär hälften av studiedeltagarna av det nya coronaviruset och fick mild covid-19. Mer än var tredje deltagare fick så milda symtom att de inte märkte något.

Efter covidinfektionen hittade forskarna specifika antikroppar i saliven som tydde på en stark återaktivering av tre slumrande virus, varav EBV var ett.

Och – återaktiveringen syntes hos både patienter och kontrollpersoner, men den var starkare hos patienterna med ME/CFS. Skillnaden mellan grupperna var statistiskt säkerställd.

– Nu kan vi se i vår studie att det finns objektiva mått som visar att det finns fysiologiska skillnader i kroppens reaktion på virus mellan ME-patienter och friska personer, säger forskaren Anders Rosén.

Kedjereaktion får negativa följder

Han beskriver det som en dominoeffekt – infektion med ett nytt virus, som sars-cov-2, kan aktivera andra virus som ligger vilande i kroppen. Forskarna menar att det i sin tur, hos en del, kan ge en kedjereaktion med ett starkt immunsvar.

Detta får negativa konsekvenser, bland annat att immunsystemet angriper vissa vävnader i kroppen, exempelvis nervvävnad. Tidigare studier har också visat en påverkan på cellernas energifabriker, mitokondrierna, vilket får kroppens energiomsättning att gå på sparlåga hos personer med ME/CFS.

– En annan ny viktig upptäckt i studien är att vi bara ser antikropparna mot återaktiverade virus i saliven, inte i blodet. Fortsättningsvis bör vi använda salivprover när vi undersöker antikroppar mot vilande virus, säger Anders Rosén.

Likheter med långtidscovid

Han konstaterar att symtomen vid ME/CFS till stor del är samma som vid långtidscovid, som ungefär en av tre personer upplever efter att ha haft covid-19. Att bli utmattad efter lättare ansträngning, uppleva hjärntrötthet eller hjärndimma och inte känna sig utvilad trots sömn är gemensamma symtom. Försämring av lungkapaciteten och lukt- och smaksinnena är mer specifika symtom för långtidscovid.

Forskarna menar att fynden i studien kan bidra till förbättrade möjligheter att utveckla immunologiska tester för diagnos av ME/CFS och kanske också långtidscovid.

Vetenskaplig artikel:

Saliva antibody-fingerprint of reactivated latent viruses after mild/asymptomatic COVID-19 is unique in patients with myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (Eirini Apostolou, Muhammad Rizwan, Petros Moustardas, Per Sjögren, Bo Christer Bertilson, Björn Bragée, Olli Polo och Anders Rosén) Frontiers in Immunology.

Kontakt:

Anders Rosén, professor emeritus vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, BKV, vid Linköpings universitet
anders.rosen@liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera