tangentbord till dator
Bild: Chris J. Davis, Unsplash
Artikel från vr_admin

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Vart femte inlägg rörande etniska minoriteter innehåller fördomar och negativa attityder mot grupper av människor. Det konstaterar forskare efter att ha studerat diskussioner på nätforumet Reddit. Forskarna ser fyra huvudsakliga typer av fördomar.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, har haft ett regeringsuppdrag att kartlägga rasism i digitala miljöer. Nu presenteras en rapport som bygger på analyser av inlägg på nätforumet Reddit.

Reddit kan beskrivas som ett diskussionsforum för alla tänkbara ämnen, allt från matrecept till fritidsintressen och politik. Vem som helst kan delta.

Forskarna studerade inlägg som gjordes under det första halvåret 2022 och tittade särskilt på inlägg som nämnde etniska minoriteter. Med “etniska minoriteter” avses här muslimer, judar, afrosvenskar och andra med (subsahariskt) afrikanskt ursprung, personer med ursprung i Mellanöstern och Nordafrika, samt den generaliserande termen ”invandrare”.

Vanligt med fördomar online

Forskarna analyserade hur dessa grupper omtalades på nätforumet. Resultat:

Av de inlägg som nämnt etniska minoriteter innehöll 16 procent fördomar. Ytterligare tre procent innehöll andra former av negativa attityder mot etniska minoriteter. Sammantaget innehöll alltså cirka vart femte inlägg, i de studerade diskussionerna, fördomar eller negativa uppfattningar.

Fyra kategorier fördomar

De fördomar som uttrycktes i Reddit-diskussionerna kunde, enligt forskarna, indelas i fyra kategorier. Dessa handlar om uppfattningar om att vissa grupper av människor…

  • …skapar oro eller oreda i samhället
  • …har odemokratiska eller föråldrade värderingar
  • …inte kan integreras eller
  • …väljer att försörja sig på bidrag eller ekonomisk brottslighet.

– Vanligast är fördomar om att muslimer och ”invandrare” skapar oro i samhället och har föråldrade eller odemokratiska värderingar, säger Katie Cohen, FOI.

Muslimer och andra personer med ursprung i Mellanöstern och Nordafrika är särskilt utsatta för andras fördomar, enligt forskarna.

– De inlägg som innehåller fördomsfulla uttalanden innehåller också ofta okunskap om och sammanblandning av olika etniska och religiösa minoriteter, säger Katie Cohen, analytiker och projektledare.

– Vi såg också en kraftig ökning av islamofobiska uttryck i samband med de så kallade påskupploppen i april 2022.

Rapport:

En studie i fördom – Om rasistiska stereotyper i digitala miljöer (Katie Asplund Cohen, Björn Pelzer, Lisa Kaati, Nazar Akrami, Eric Andersson och Felix Knutas), FOI.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera