Ung kvinna sitter i soffan med en mobiltelefon
Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Psykisk hälsa och självkänsla kan förbättras om mindre tid läggs på sociala medier. Det visar en studie där unga vuxna begränsade användningen till en halvtimme om dagen.

Enstaka studier har tidigare studerat effekterna av att minska användningen av ett eller flera sociala medier. Men forskningen på området är fortfarande mycket begränsad, enligt psykologiforskare vid Lunds universitet.

De ville därför studera effekterna av att begränsa användningen av sociala medier till 30 minuter per dag. De ville också undersöka effekter av att bara använda sociala medier passivt, det vill säga ta del av innehåll som andra lagt upp men inte publicera eller dela material själv.

– Här ville vi undersöka om ett passivt användande har positiva effekter på grund av att det leder till en minskad emotionell och social investering i vad som händer på sociala medier, till exempel genom hur andra reagerar – eller inte reagerar – på det innehåll man publicerar, säger Martin Wolgast, docent i psykologi vid Lunds universitet.

Unga vuxna i studie

I studien medverkade drygt 170 unga vuxna mellan 18 och 29 år. Deltagarna, som före studien ägnade cirka två timmar åt sociala medier varje dag, delades slumpmässigt in i tre grupper.

En grupp fick bara ägna sig åt sociala medier under 30 minuter per dag. En annan grupp fick använda sociala medier passivt, alltså bara skrolla andras inlägg. Dessutom fanns en kontrollgrupp som fick använda sociala medier som de brukar göra.

Studien pågick under tre veckors tid.

– Skillnaderna mellan kontrollgruppen och de som förändrade sitt sociala medier-beteende blev överraskande stora, säger Martin Wolgast.

Fokus och koncentration ökade

I jämförelse med kontrollgruppen upplevde deltagarna med  begränsad tid på sociala medier – men även personerna som passivt tog del av innehållsflödet – att de blev mer fokuserade och koncentrerade på andra aktiviteter i vardagen.

De unga vuxna som begränsade sin tid på sociala plattformar uppgav dessutom minskade nivåer av nedstämdhet och stress. De hade också bättre självkänsla efter treveckorsperioden.

Ingen förändring vid passiv användning

De passiva användarna upplevde dock ingen förändring av det psykiska måendet.

– En möjlig tolkning är att detta beror på att vi blir mindre upptagna av att följa vilka reaktioner våra inlägg på sociala medier fått från andra användare, men att de negativa effekter som kommer ur exempelvis sociala jämförelser kvarstår, säger Martin Wolgast.

Mer om studien

Genomsnittet för deltagarnas användning av sociala medier före studien uppgick till cirka två timmar per dag. Före och efter den tre veckor långa studieperioden fick deltagarna uppge hur de mådde genom att besvara beprövade självskattningsmått, som mäter olika aspekter av psykisk hälsa och ohälsa. 

Vetenskaplig studie:

Effects of reduced and altered use of social networking sites – a randomized controlled study, Journal of Social and Clinical Psychology.

Kontakt:

Martin Wolgast, docent vid institutionen för psykologi, Lunds universitet, martin.wolgast@psy.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera