Bild: Marisol Benitez/unsplash
Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Två portioner grönsaker per dag räcker för att minska risken för inflammation – som slår till mot flera ställen i kroppen samtidigt. Frukt däremot verkar inte ha samma effekt, visar forskning om äldre från Örebro universitet. 

Studien visar att nivåerna av den inflammatoriska markören interleukin-6 (IL-6) är betydligt lägre hos äldre som äter minst två portioner grönsaker dagligen, jämfört med dem som äter mindre än så. Och sambandet är oberoende av deltagarnas fysiska aktivitet, stillasittande, mängden kroppsfett eller mängden hälsosam mat de åt i övrigt.

– Det är i linje med tidigare forskning. Men att vi har tagit hänsyn till mängden kroppsfett i vår studie stärker ytterligare våra resultat eftersom det finns ett samband mellan inflammatoriska markörer och mängden kroppsfett, säger Konstantinos-Georgios Papaioannou vid forskarskolan Successful ageing.

Å andra sidan visade studien att frukt inte har samma effekt som grönsaker på någon av de sex inflammatoriska biomarkörerna som ingick i studien, vilket delvis kan bero på att de äldre inte åt tillräckligt mycket frukt för att det skulle visa resultat.

– Flera studier behövs för att bestämma den optimala mängden frukt och grönsaker som ger positiva hälsoeffekter bland äldre, säger Konstantinos-Georgios Papaioannou

Stillasittande skadar vår hälsa

I en delstudie undersökte Konstantinos-Georgios Papaioannou också kopplingen mellan stillasittande och inflammatoriska biomarkörer. I studien ingick 252 män och kvinnor mellan 65 och 70 år. Den stillasittande tiden mättes i perioder om 10 och 30 minuter liksom den totala tiden av stillasittande.

– Vi fann skadliga samband mellan för mycket stillasittande och inflammatoriska biomarkörer:

  • Måttlig till kraftig fysisk aktivitet kompenserade inte för de skadliga effekterna som för mycket stillasittande orsakade.
  • Däremot hade den totala fysiska aktiviteten per dag en reducerande effekt på några av de skadliga sambanden mellan stillasittande och inflammation.

Resultaten visar att det är minskad daglig fysisk aktivitet snarare än alltför mycket stillasittande som delvis kan förklara de skadliga sambanden mellan stillasittande och inflammatoriska biomarkörer.

– Vår forskning stödjer de nuvarande riktlinjerna för kost och fysisk aktivitet. Den visar också att det dagliga intaget av grönsaker kan främja hälsan hos äldre, även om intaget inte uppgår till det rekommenderade intaget, som är fem knytnävsstora portioner frukt och grönt om dagen, säger Konstantinos-Georgios Papaioannou.

Studien kan komma till nytta i hälso- och sjukvård som vill främja äldres hälsa, menar Konstantinos-Georgios Papaioannou.

– Men resultatet kan användas av alla som vill förbättra sin hälsa.

Avhandling:

Diet and physical activity behaviors for healthy aging

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera