Tre kor på en äng, grönt gräs och moln i bakgrunden
Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Slem från kor är basen för ett glidmedel utvecklat vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. Enligt forskarna kan glidmedlet skydda mot hiv och herpes.

Glidmedlet härstammar från mucin, en huvudkomponent i det slem som produceras av människokroppen – se faktaruta.

Mucin, ett slemämne i kroppen

Mucin är ett slags protein i kroppen. Mucinerna tillverkar olika sekret som saliv, sekret i mag- och tarmkanalen eller den gelliknande substans som märks vid sexuell upphetsning, lubrikation. I mag- och tarmkanalen är mucinerna speciellt viktiga för att bilda en slembarriär mot surt maginnehåll som annars skulle kunna fräta sönder väggarna i tarmen och magsäcken.
Även i luftvägarna finns muciner som fångar upp mindre luftföroreningar. Via flimmerhår förs slem plus luftföroreningar uppåt i luftrören för att till sist nå svalget, där slemmet sväljs ned.

Källa: Wikipedia

Drar nytta av kroppens läkande funktion

I vår kropp kan mucinmolekyler binda till och fånga in viruspartiklar som sedan rensas bort av kroppen. Det vill säga, viruspartiklar kapslas in och fraktas ut.

I glidmedlet drar man nytta av denna läkande funktion, enligt forskarna, som har använt mucin som ursprungligen kommer från kor.

Tycks skydda mot hiv och herpes

Glidmedlet, eller gelén, ger enligt forskarna ett skydd mot hiv och herpes. Skyddet mot överföring av hiv är 70-procentigt och skyddet mot herpes 80-procentigt, enligt labbtester som har gjorts på flera olika celltyper.

– Mucinmolekylernas naturliga komplexitet är anledningen till att den syntetiska gelén är så effektiv för att stoppa hiv och herpes, säger Hongji Yan, biomaterialforskare vid KTH.

Skulle kunna användas vid sex

Hongji Yan säger att virusskyddet i glidmedlet inte ger biverkningar eller risk för resistens. Och han hoppas på en användning utanför labbet.

– Gelén kan hjälpa fler människor att ta större kontroll över sin sexuella hälsa. Det kan ge skydd när kondom inte är ett tillgängligt alternativ, eller som reservskydd om kondomen går sönder eller brukas felaktigt. Gelen skulle kunna användas både när en kvinna och en man har sex, eller när två män har det.

Påverkar immunceller

Mucinerna i den syntetiska gelén hjälper också till att dämpa aktiveringen av immunceller, enligt forskarna. Det har betydelse eftersom aktiverade immunceller får hiv-viruset att föröka sig.

Vetenskaplig artikel:

Synthetic Mucin Gels with Self-Healing Properties Augment Lubricity and Inhibit HIV-1 and HSV-2 Transmission (Martin Kretschmer, Rafael Ceña-Diez, Cosmin Butnarasu, Valentin Silveira, Illia Dobryden, Sonja Visentin, Per Berglund, Anders Sönnerborg, Oliver Lieleg, Thomas Crouzier och Hongji Yan), Advanced Science.

Kontakt:

Hongji Yan
hongji@kth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera