Hönor sticker upp ur burar inomhus på en kycklinggård
Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Föda till boskap och fiskodlingar blir föda till människor istället. På så sätt kan upp till en miljard människor få mer mat i magen, enligt studie.

Produktionen av foder till sådant som boskap och fiskodlingar binder upp naturresurser som annars skulle kunna användas för att producera mat åt människor. Samtidigt står miljontals människor i världen inför hot och svält och undernäring.

Men görs förändringar i hur boskap och fisk utfodras kan mer mat bli tillgänglig för människor – samtidigt som djurproduktionen är kvar på samma nivå. Det skriver forskare från Sverige och Finland i en ny studie.

Djur får annan föda

För närvarande används ungefär en tredjedel av jordens spannmålsproduktion som djurfoder. Och ungefär en fjärdedel av all fisk används inte som människoföda.

Tanken är att djur skulle kunna få annan mat än idag. Till exempel skulle boskap och odlad fisk kunna utfodras med biprodukter från livsmedelssystemet som sockerbetor eller citrusmassa – en i hög grad outnyttjad potential, menar forskarna. Då frigörs samtidigt utrymme för att producera mat åt människor.

Mat för upp till en miljard människor

Det som forskargruppen har gjort är att analysera flödet av mat och foder i världen, inklusive biprodukter och rester. Sedan har de räknat på sätt att optimera matproduktionen.

Med de föreslagna förändringarna kan, enligt forskarna, upp till en fjärdedel av den totala spannmålsproduktionen och 17 miljoner ton fisk omdirigeras från djurfoder till människomat.

Fiskodling till havs, ovanifrån
Fiskodling på havet.

Beroende på det exakta scenariot skulle vinsterna i livsmedelsförsörjningen vara 6–13 procent i termer av kaloriinnehåll och 9–15 procent i form av proteininnehåll.

– Det låter kanske inte så mycket, men det är mat för upp till en miljard människor, säger forskaren Vilma Sandström vid Aalto-universitetet i Finland.

Viktigt att veta mer om djurens hälsa

Max Troell, forskare vid Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet samt Beijerinstitutet, Kungliga Vetenskapsakademien, säger att mer kunskap kring förändrad djurföda behövs.

– Kartläggning av resurser på denna globala nivå ökar vår förståelse för möjligheten att styra mot en cirkulär ekonomi, men fortfarande fattas mer detaljerad kunskap om till exempel hur ersättning av foderresurser påverkar djurhälsa, kvalitet och även miljön.

Vetenskaplig artikel:

Food system by-products upcycled in livestock and aquaculture feeds can increase global food supply (Vilma Sandström, Anna Chrysafi, Marjukka Lamminen, Max Troell, Mika Jalava, Johannes Piipponen, Stefan Siebert, Ollie van Hal, Vili Virkki och Matti Kummu), Nature Food.

Kontakt:

Max Troell, forskare vid Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och Beijerinstitutet, Kungliga Vetenskapsakademien
max@beijer.kva.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera