Bild: Barthelemy Rigaud/Unsplash
Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Vilda bin som får i sig växtskyddsmedlet klotianidin från behandlad raps blir långsammare. De tar längre tid på sig att pollinera jordgubbsblommor och bären blir mindre, visar en studie från Lunds universitet.

Bin och andra insekter är viktiga pollinerare av frukt- och bärblommor, inte minst av jordgubbar som blir större om de surrande smådjuren varit framme.

Men hur jordgubbarnas tillväxt påverkas om bina fått i sig bekämpningsmedel inom gruppen neonikotinoider har hittills varit oklart. Men i en studie har ett forskarlag i Lund gjort två nya upptäckter.

– Vi har studerat bin som fått i sig klotianidin, ett bekämpningsmedel som tidigare användes inom rapsodlingen för att få bukt med jordloppor. Vår studie tyder på att medlet gjorde bina långsammare och försämrade deras förmåga att pollinera jordgubbsblommorna, säger Lina Herbertsson som är biologiforskare vid Lunds universitet.

Jordgubbar vägde mindre

Forskare använde sig av tolv utomhusburar där solitärbin fick samla föda från raps- och jordgubbsblommor. I hälften av burarna hade rapsen behandlats med klotianidin. De bin som hade tillgång till behandlad raps behövde längre tid än de andra bina för att besöka samma antal rapsblommor. När forskarna senare vägde jordgubbarna gjorde de en annan upptäckt. Det visade sig att bären som pollinerats av bin som ätit klotianidin vägde mindre än de andra gubbarna.

– Tidigare studier har visat att klotianidin påverkar vildbin negativt i fråga om födosökshastighet, utveckling och reproduktion. Våra resultat tyder på att det även kan försämra binas förmåga att pollinera jordgubbsblommor, säger Lina Herbertsson.

Samtidigt understryker hon vikten av att tolka resultaten med viss ödmjukhet.

– I vår studie hittade vi inte orsaken till att jordgubbarna vägde mindre. Och med bara en studie vet vi ännu inte hur generell effekten är.

Mer forskning behövs om bekämpningsmedel

EU beslutade 2018 att totalförbjuda användningen av klotianidin och två andra neonikotinoider i all frilandsodling. Trots att medlen inte längre används inom jordbruket i Europa menar Lina Herbertsson att de nya resultaten är viktiga. De visar att bekämpningsmedel kan ha betydligt mer komplexa effekter än man först anar.

– Även om klotianidin nu är förbjudet så har andra medel som påverkar insekternas nervsystem på ett liknande sätt börjat användas. Det är därför av yttersta vikt att gå vidare med den här forskningen och undersöka om också de har negativa effekter på bins beteende och pollinering, säger Lina Herbertsson.

Vetenskaplig studie:

Seed-coating of rapeseed (Brassica napus) with the neonicotinoid clothianidin affects behaviour of red mason bees (Osmia bicornis) and pollination of strawberry flowers (Fragaria × ananassa), Plos One.

Kontakt:

Lina Herbertsson, forskare vid biologiska institutionen, Lunds universitet, lina.herbertsson@biol.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera