Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Smärta och skador i nacken som kräver operation är vanligt bland byggnadsarbetare med fysiskt tunga arbeten och risken för att de som opererats ska drabbas av förtidspensionering är hög.

Detta samband visas för första gången i en studie som gjorts vid Umeå universitet.

– Resultaten ger värdefull vägledning för att jobba förebyggande med arbetsmiljön i byggsektorn, samtidigt som den ger ett mer robust underlag för försäkringsmedicinska bedömningar, säger studiens huvudförfattare Jennie Jackson, forskare vid Högskolan i Gävle och tidigare postdoc vid Umeå universitet.

Studien har undersökt sambandet mellan arbetsmiljö och tillståndet kirurgiskt behandlad cervikal spondylos, när kotor eller diskar i nacken trycks ihop och skadas eller förskjuts. Symtomen är smärta och funktionsnedsättning där besvären kan stråla ut i armar och händer. Sjukdomar och skador i nacken blir vanligare med stigande ålder, men studien visar att även tungt fysiskt arbete har stor betydelse för sjukdomsutvecklingen. Vid svåra fall av cervikal spondylos kan det behövas operation.

Samband mellan nackskador och tungt fysiskt arbete

I studien har forskarna vid Umeå universitet gått igenom uppgifter för 240 000 svenska byggnadsarbetare som via företagshälsovården genomförde regelbundna hälsokontroller mellan 1971 och 1993, den så kallade Bygghälsokohorten. Det matchades med registerdata från sjukvården över vilka som behövde operation och med data från Försäkringskassans register över förtidspensioneringar fram till 2016. Det har tidigare bara funnits mindre studier på området som inte kunnat följa upp denna typ av allvarliga skador.

Bygghälsokohorten baseras på data från Bygghälsan, en branschspecifik företagshälsovård för den svenska byggindustrin. Registret, som förvaltas av Umeå universitet, innehåller data om hälsa och arbetsmiljö för mer än 389 000 anställda inom den svenska byggindustrin mellan 1971 och 1993.

Forskarna fann ett tydligt samband mellan ökad risk för cervikal spondylos som krävde kirurgisk behandling och arbetare med besvärliga nackställningar, arbetare som ofta utförde arbetsuppgifter med händer över axelhöjd och arbetare med hög belastning på armar och axlar. Det gick också att se en ökad risk för skador som krävde kirurgisk behandling bland de arbetare som hade rapporterat smärta i nacken under året närmast före hälsoundersökningen.

Förtidspensionering tre gånger så vanligt

Forskarna kunde även se att förtidspensionering var nästan tre gånger så vanligt bland byggnadsarbetare som haft cervikal spondylos som krävt kirurgisk behandling jämfört med andra byggnadsarbetare, 41 procent mot 15 procent. Bland denna grupp skedde också förtidspensioneringen tidigare i livet, vid 53 års ålder jämfört med 56 års ålder för andra byggnadsarbetare som blev förtidspensionerade.

– Utöver de förebyggande insatserna för arbetsmiljön, visar studien att man bör vara vaksam på tidiga nackbesvär i de utsatta yrkesgrupperna för att tidigt kunna sätta in behandling och förändra arbetssituationen innan besvären blir så allvarliga att de kräver kirurgiska ingrepp, säger Jens Wahlström, docent i hållbar hälsa vid Umeå universitet och medförfattare i studien.

Vetenskaplig artikel:

Risk factors for surgically treated cervical spondylosis in male construction workers: a 20-year prospective study, (A. Jackson, PerLiv, Arkan S. Sayed-Noor, Laura Punnett,  Jens Wahlström), The Spine Journal.

Kontakt:

Jens Wahlström, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, jens.wahlstrom@umu.se
Jennie Jackson, Högskolan i Gävle, jennie.jackson@hig.se

Läs mer:

Bygghälsokohorten vid Umeå universitet

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera