Blurred picture of a teenage boy in medical mask for the corona virus
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Trots daglig kontakt med covidpatienter tidigt under pandemin blev vissa i vårdpersonalen inte sjuka. Förklaringen verkar vara ett motgift i form av IgA-antikroppar mot covid-19, visar en studie från Göteborgs universitet.

För att förstå hur immunförsvaret byggs upp mot covid-19 följde en grupp forskare på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet 156 anställda vid fem vårdcentraler inom gruppen Nötkärnan i Göteborgsområdet under ett halvår.

Deltagarna rekryterades under april-maj 2020. Inga av dem var vaccinerade mot covid-19 och de flesta träffade infekterade patienter dagligen.

Svaret på varför vissa i personalen inte insjuknade verkar vara förekomsten av IgA-antikroppar, immunglobin A. Antikropparna finns naturligt i sekret på slemhinnor i luftvägar och mag-tarmkanal, och kan skydda kroppen genom att binda till sig virus och andra inträngande organismer.

Var tionde hade skydd mot covid-19

Studien visar att en tredjedel av de vårdanställda utvecklade antikroppar mot covid-19. Bland dessa fanns två distinkta grupper baserat på antikroppsmönster och insjuknande i covid:

  • En grupp med enbart IgA-antikroppar, som aldrig insjuknade
  • och en grupp med både IgG-antikroppar och T-celler, där deltagarna fick covid-19.

IgG-antikroppar och T-celler ingår också i det förvärvade immunförsvaret, som ska känna igen och skydda mot exempelvis virus.

Sammanfattningsvis hade var tionde vårdcentralsanställd IgA-antikroppar mot covid-19 vilket sannolikt var det som skyddade dem från att bli sjuka.

lgA-antikroppar finns på slemhinnorna

Ansvariga för studien är Christine Wennerås, professor i klinisk bakteriologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och Kristina Eriksson, professor i virusimmunologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

– IgA har vi allihopa, det finns på slemhinnorna, och covid är ju en infektion som tar sig in över slemhinnorna. Vi tyckte det var viktigt att undersöka vad som hände när helt friska människor träffade på det här viruset, innan det fanns tillgång till vaccin, säger Christine Wennerås.

– Av deltagarna i vår studie var det ingen som blev så sjuk att det krävdes sjukhusvård. Mycket annan forskning har handlat om de svårast sjuka, som behövt intensivvård.

Luftvägsallergi skyddar mot covid-19

Fokus i den aktuella studien var att hitta friskfaktorer, vad som verkade skydda mot covid-19. Ett stort antal faktorer ringades in med stöd av omfattande enkäter, blodprover med mera. Så fort någon deltagare fick snuva, hosta, röda ögon, smakförändringar eller annat som skulle kunna vara en infektion fick de svara på frågor och PCR-testa sig.

Det som förenade dem som inte testade positivt eller insjuknade var just IgA-antikroppar som binder till coronaviruset. Kvinnligt kön och luftvägsallergi var andra skyddande faktorer mot att bli smittad. Däremot ger studien inget stöd för att personer utan antikroppar mot covid skulle ha skyddande T-celler, något som tidigare hävdats.

– Mycket har handlat om IgG-antikroppar och T-celler. Det intressanta är att när vi nu lusläser andras artiklar och tabeller hittar vi belägg för det vi själva kommit fram till om IgA, men det är inget som har lyfts fram i de studierna, konstaterar Christine Wennerås.

Vetenskaplig artikel:

The presence of serum anti-SARS-CoV-2 IgA appears to protect primary health care workers from COVID-19

Kontakt:

Christine Wennerås, professor i klinisk bakteriologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, christine.wenneras@microbio.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera