Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Radikalhögern har varit speciellt framgångsrik i att mobilisera väljare på nätet. Framför allt sker det genom till synes vardagligt innehåll, skapat av vanliga användare, på populära sociala medieplattformar och i onlineforum.

I takt med att radikala högerpartier får allt större politiskt inflytande världen över blir åsikter som tidigare har ansetts extrema normaliserade. Trots radikalhögerns ökade inflytande har tidigare forskning visat att människors politiska attityder inte plötsligt har förändrats. Snarare är det så att radikalhögern har varit speciellt framgångsrik i att mobilisera supportrar och väljare.

Internet en viktig arena

I sin avhandling vill Mathilda Åkerlund, doktorand i sociologi vid Umeå universitet, öka förståelsen för en av de viktigaste arenorna for radikalhögerns mobilisering: internet. Speciellt den mobilisering som sker genom till synes vardagligt innehåll, skapat av vanliga användare på populära sociala medieplattformar och i onlineforum.

– I vardagliga digitala miljöer, som till exempel sociala medier och internetforum, finns en risk att högerradikalt innehåll blir en del av internetupplevelsen också för de som inte avsiktligen har sökt efter det. Dessutom, eftersom högerradikalt material som skapas och sprids i dessa vardagliga miljöer tenderar att vara diskret och fördolt kan det lätt misstolkas. I förlängningen kan detta få allvarliga konsekvenser både i form av en mer generell normalisering av högerradikal diskurs (diskurs betyder ungefär “sätt att resonera”, redaktionens kommentar) men det kan också leda till potentiell radikalisering av enskilda användare, säger Mathilda Åkerlund.

Digitala plattformar möjliggör spridning

Mathilda Åkerlund menar att det inte räcker med att fastställa att extremhögern nu utnyttjar alltmer vardagliga digitala miljöer. Man måste också utforska de digitala plattformarnas roll. Plattformarnas möjligheter och begränsningar, när det kommer till att publicera och dela innehåll, knyta kontakter och interagera med andra användare, skapar förutsättningar för de högerradikala åsikterna att få spridning. Det är också viktigt att förstå hur dessa funktioner utnyttjas i syfte att sprida högerextremt innehåll.

– En högerextrem diskurs uppstår inte av sig själv online, i stället tenderar ett begränsat antal användare vara väldigt inflytelserika i skapandet och spridandet högerextremt innehåll på nätet. Därför måste forskningen också förstå hur dessa särskilt inflytelserika användare går till väga för att sprida högerextrema idéer och hur de bidrar till att skapa gemenskap kring dessa frågor.

Kan få långtgående konsekvenser

Mathilda Åkerlunds avhandling bidrar med ny kunskap genom att fokusera på hur språkbruk, digitala miljöer och inflytelserika användare samverkar i spridningen och normaliseringen av radikalhögern på nätet. Den utforskar också radikalhögerns mobilisering bortom partipolitiken och det till synes mest extrema innehållet, sådant som ofta annars är i fokus inom forskningen.

– Min forskning visar hur också subtila, vardagliga uttryck av rasism, diskriminering och hat kan få långtgående konsekvenser. Resultaten kan bidra med insikt som hjälper till att utveckla strategier för att hantera spridningen också av mindre explicita former av högerextremt material på internet samt uppmärksammar problem som sociala medieföretag behöver hantera för att stävja spridningen av sådant innehåll.

Avhandling:

Far Right, Right Here: Interconnections of discourse, platforms, and users in the digital mainstream.

Kontakt:

Mathilda Åkerlund, doktorand vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet, mathilda.akerlund@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera