Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Rekommendationen om två meters avstånd för att minska risken för covidsmitta utmanas nu av forskare bakom en ny studie. De lyfter istället fram att användning av munskydd är betydligt mer effektivt.

​Under pandemin har vi lärt oss att hålla ett säkerhetsavstånd på två meter för att undvika att bli smittade av coronaviruset. Men rekommendationen ger en falsk trygghet visar ett internationellt forskarlag, där Chalmers tekniska högskola ingår, i en ny studie.

Forskarna har utvecklat en ny beräkningsmodell för att bättre kunna bedöma smittorisken – både med och utan munskydd. Den visar att det etablerade säkerhetsavståndet inte gäller generellt, utan påverkas av flera faktorer.

– I stället för att hänvisa till ett generellt avstånd som skulle vara säkert i alla lägen så har vi använt en beräkningsmodell som förutom avstånd också tar hänsyn till hur varmt eller kallt det är i luften, hur hög luftfuktigheten är, vilken virusmängd det är tal om och om personen pratar, hostar eller nyser, förklarar Gaetano Sardina som är forskare vid Chalmers tekniska högskola.

En nysning kan sprida virus sju meter bort

​​​​​​Den nya studien visar att en person som pratar utan att bära munskydd kan sprida infekterade droppar på över en meters avstånd. Skulle samma person hosta kan dropparna spridas upp till tre meter och vid nysning kan spridningsavståndet uppgå till sju meter. Men genom att använda ett munskydd eller ett andningsskydd med filter avtar risken för smittspridning avsevärt.

​​​– Bär man ett kirurgiskt munskydd, eller ännu bättre ett FFP2-klassat andningsskydd, minskar risken för smitta så till den grad att risken är att betraktas som praktiskt taget försumbar. Också på så kort avstånd som en meter från en person som bär på viruset, säger Gaetano Sardina.

Läs också: Munskydd eller inte? – det är frågan

Utmanar kunskap under pandemin

Nuvarande rekommendationer och förståelse för hur luftvägsinfektioner överförs är baserade på ett diagram som utvecklades av den amerikanska forskaren William Firth Wells år 1934. Då var det spridningen av tuberkulos som stod i centrum, men diagrammet används fortfarande och ligger till grund för dagens rekommendationer om säkra avstånd för att undvika covidsmitta.

Med sin nya studie utmanar Gaetano Sardina och hans forskarkollegor därför kunskap som vi lutat oss mot under hela pandemin.

Deras nya teoretiska modell har testats med hjälp av data från färska numeriska experiment som har undersökt i vilken utsträckning munskydd minskar spridningen av droppsmitta. På så vis har man lyckats få modellen att kunna ta flera faktorer i beaktande och räkna ut risken för smitta, med och utan munskydd.

Skydd oavsett miljöförhållanden 

Resultaten visar att ett kirurgiskt munskydd, och i ännu större utsträckning ett filtrerande FFP2-klassat munskydd, utgör ett utmärkt skydd som minskar risken för infektion betydligt. Förutsatt att munskyddet bärs på rätt sätt blir risken för smitta också på korta avstånd, det vill säga en meter, försumbar oavsett miljöförhållanden och om personen i fråga pratar, sjunger, hostar eller nyser.

Luftburen smittspridning

Coronaviruset sprids från en infekterad person till andra individer när virusfyllda droppar avges från spottkörtlarna och sprejas i väg genom utandningsluften. Väl ute ur munnen kan dessa droppar antingen avdunsta, sätta sig eller förbli svävande. Större och tyngre droppar tenderar att falla ner innan de avdunstar, medan mindre droppar beter sig som partiklar som förblir luftburna.

Forskarlaget bakom studien har redan inlett nästa forskningsprojekt där de studerar den luftburna spridningen av virussjukdomen.

– Den första studien kretsade kring den direkta droppöverföringen av covid-19, men en annan viktig överföringsväg är den indirekta och luftburna vägen i dåligt ventilerade rum. Vi arbetar för närvarande med att utforska denna aspekt och våra preliminära resultat bekräftar munskyddens effektivitet också när det handlar om luftburen spridning av sjukdomen, säger Gaetano Sardina.

Läs också: Så smittar corona i inomhusluften

Vetenskaplig studie:

Modelling the direct virus exposure risk associated with respiratory events. Journal of the Royal Society Interface.

Kontakt:
Gaetano Sardina, docent vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, Chalmers tekniska högskola, sardina@chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera