Äldre person får sin tredje dos vaccin mot coronaviruset.
Bild: Mat Napo/Unsplash
Artikel från Kungl. Vetenskapsakademien

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Äldre och viss vårdpersonal bör få en tredje dos vaccin mot covid-19. Det anser Vetenskapsakademins expertgrupp. Även ungdomar mellan 12 och 15 år bör vaccineras om smittspridningen av coronaviruset ökar.

I sin rapport sammanfattar Vetenskapsakademins expertgrupp om covid-19 internationella resultat om vaccinernas skyddseffekt och beskriver speciellt sårbara grupper som man anser bör prioriteras, inte minst på grund av den snabba spridningen av den mycket smittsamma deltavarianten. Dessutom, skriver man, sjunker antikroppsnivåerna med tiden varför äldre och särskilt utsatt vårdpersonal bör erbjudas en tredje dos av vaccin mot covid-19 inom nio månader efter den andra dosen.

– Det kan vara viktigt att särskilt prioritera dem som fick Astra Zeneca-vaccinet tidigt i våras som visat sig ge lägre antikroppsnivåer. En påfyllnadsdos med ett mRNA-vaccin i denna grupp har visat sig öka antikroppsnivåerna avsevärt, säger Jan Holmgren vaccinforskare vid Göteborgs universitet.

5 sätt att minska smittspridningen

Vetenskapsakademiens expertgrupp om covid-19 rekommenderar följande fem åtgärder för att minska smittspridningen av coronaviruset SARS-CoV-2:

  1. Äldre personer och smittutsatt vårdpersonal bör erbjudas en påfyllnadsdos med ett mRNA-vaccin inom nio månader efter dos två
  2. Vaccination bör erbjudas immunbristpatienter och deras familjemedlemmar ner till 12 år, och i särskilda fall även till patienter under 12 år
  3. Om smittspridningen fortsätter att öka, bör vaccination även erbjudas unga mellan 12 och 15 år, och därefter en tredje dos till övriga befolkningen
  4. Ytterligare ansträngningar bör göras för att nå ovaccinerade i samhället
  5. Sverige bör fortsätta sitt engagemang i de internationella vaccinfrågorna för att öka vaccinationsfrekvensen globalt

Vaccinera personer med immunbrist

Även vissa grupper av patienter med immunbrist, som därmed är extra känsliga för covid 19-infektion, ner till 12 års ålder och i vissa fall ännu yngre, bör erbjudas vaccination.

– Deltavarianten ställer nya krav på smittskyddsarbetet och vården och detta är troligen inte den sista varianten vi ser. De vacciner vi har i dag fungerar bra mot delta och de måste nå ut till så många som möjligt, säger Gunilla Karlsson Hedestam, vaccinimmunolog vid Karolinska Institutet.

Vaccin till barn mellan 12 och 15 år

Om smittspridningen fortsätter att öka under hösten, menar expertgruppen vidare att ungdomar mellan 12 och 15 år bör erbjudas vaccination, något som redan sker i grannländerna. Experterna anser också att det är viktigt att arbeta aktivt med att öka vaccinationstäckningen generellt, såväl i Sverige som internationellt, där Sverige kan ha en viktig roll att spela.

– Pandemin är global och det som händer i andra länder påverkar oss i Sverige. Hög smittspridning ökar risken för uppkomsten av nya virusmutationer. Vi behöver bevaka de olika varianterna, särskilt de som visar sig ha nya biologiska egenskaper, säger Gunilla Karlsson Hedestam.

Vetenskapsakademins expertgrupp om covid-19:

Staffan Normark (ordförande), professor i molekylär mikrobiologi och smittskydd vid Karolinska Institutet, Anders Hallberg, professor i läkemedelskemi, tidigare rektor för Uppsala universitet, Ari Helenius, professor i biokemi vid ETH Zürich, Schweiz, Jan Holmgren, professor i medicinsk mikrobiologi vid Göteborgs universitet, Gunilla Karlsson Hedestam, professor i vaccinimmunologi vid Karolinska Institutet, Annika Linde, virolog, adjungerad professor och tidigare statsepidemiolog, Maria Masucci, professor i virologi vid Karolinska Institutet. Jan Nilsson, professor i experimentell kardiovaskulär forskning vid Lunds universitet.

Läs också: Hur skulle världen ha sett ut om vaccin inte fanns?

Läs mer: Coronavaccin – alla våra artiklar

Rapport:

Covid-19-vaccination och skydd mot deltavarianten (pdf)

Kontakt:

Gunilla Karlsson Hedestam, professor i vaccinimmunologi, Karolinska Institutet, gunilla.karlsson.hedestam@ki.se, Jan Holmgren, professor i medicinsk mikrobiologi, Göteborgs universitet, jan.holmgren@microbio.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera