Student har distansstudier och sitter i soffan med sin dator.
Artikel från Sophiahemmet Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Nej, distansundervisningen ledde inte till mer depression, ångest och stress hos svenska universitetsstudenter. Inte heller studenter som tidigare upplevt sömnproblem, ensamhet och psykisk ohälsa mådde sämre.

En farhåga har varit att universitetsstudenter i högre grad skulle rapportera ökad psykisk ohälsa under tider av undervisning på distans och minskade sociala kontakter.

I en studie vid Sophiahemmet högskola och Karolinska Institutet har över 1 800 universitetsstudenter undersökts före och under de första sex månaderna av covid-19-pandemin.

Studien visade på stabila nivåer av depressions-, ångest- och stressymptom hos svenska universitetsstudenter under pandemins första tre månader, jämfört med före pandemin. Under sommarmånaderna sjönk symptomnivåerna något, vilket forskarna tror kan vara relaterat till säsongsvariationer i psykiskt mående.

Vet inte förklaringen

– Vi kan inte dra några säkra slutsatser om varför studenternas psykiska hälsa är oförändrad. En möjlig tolkning kan vara att de åtgärder som genomförts med undervisning på distans inte haft så stor påverkan på studenters psykiska hälsa, säger Fred Johansson, psykolog och doktorand i det pågående forskningsprojektet Sustainable University Life (SUN) som följer universitetsstudenter under ett års tid för att identifiera faktorer som har betydelse för deras hälsa.

Sårbara grupper studerades extra

Studien tittar också närmare på studenter som rapporterat sömnproblem, ensamhet och psykisk ohälsa innan pandemin bröt ut, då dessa befarades vara särskilt sårbara för effekterna av social distansering. Inte heller hos dessa grupper har forskarna sett någon försämring av psykisk hälsa.

Studenter som rapporterat ensamhet och sömnproblem hade visserligen högre grad av psykisk ohälsa både innan och under pandemin, men dessa grupper har inte haft en sämre utveckling av psykisk hälsa jämfört med studenter utan sådana problem under pandemin.

– Resultaten stöder inte våra farhågor och vi ser inte några försämringar i psykisk hälsa överlag i dessa grupper, säger Fred Johansson.

Vetenskaplig artikel:

Depression, anxiety and stress among Swedish university students before and during six months of the COVID-19 pandemic: A cohort study.

Kontakt:

Fred Johansson, psykolog och doktorand, fred.johansson@shh.se, Eva Skillgate, professor, eva.skillgate@shh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera