Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Vid svår covid-19 löper det medfödda immunsystemet amok. Överreaktionen kan ligga bakom proppbildning och försämrad syresättning som covid-patienter drabbas av, visar en studie från Uppsala universitet.

Blodet innehåller ett stort antal proteiner som utgör kroppens första skyddsbarriär, både när det gäller att känna igen och förstöra mikroorganismer, inklusive sars-cov-2 – det virus som orsakar covid-19. Dessa proteiner ingår i det intravaskulära naturliga immunsystemet, som består av vissa av blodets vita blodkroppar, blodplättar och det så kallade kaskadsystemen.

Spårar och eliminerar skräp i cellerna

Bara 5 procent av nuvarande djurarter har ett så kallat adaptivt (även kallat specifikt eller förvärvat immunförsvar) med  B- och T-celler. Resten förlitar sig enbart på det naturliga immunsystemet, vilket till stor del består av just det intravaskulära naturliga immunsystemet.

Det intravaskulära naturliga immunsystemet har förmåga att känna igen och eliminera främmande ämnen och partiklar som mikroorganismer och skadade celler, och fungerar som ett ”skräphanteringssystem”.

I den aktuella studien har forskarna studerat 66 patienter med svår covid-19 som vårdats på intensivvårdsavdelning och funnit en uttalad aktivering av detta system.

– Det är sannolikt vävnadsskadan med döda celler i lungorna som initierar aktiveringen. Den kan potentiellt leda till proppbildning och dålig syresättning på grund av ökat läckage i blodkärlen, säger Bo Nilsson, professor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, som har lett studien.

Stjälper i stället för hjälper

De nya fynden stöder stöder tanken att det intravaskulära naturliga immunsystemet är en av drivkrafterna vid svår covid-19. En förklaring till att det beter sig på det här sättet hos vissa patienter med covid-19, kan vara att cellskadan är så kraftig att “skräphanteringssystemet” överreagerar och snarare stjälper än hjälper att rena vävnaden.

Om det intravaskulära naturliga immunsystemet spelar den roll forskarna misstänker,  kan det också innebära att redan godkända läkemedel som används för behandling av sjukdomen hereditärt angioödem, kan användas för att behandla svår covid-19.

Första och andra försvarslinjen

Det går att dela in människans immunsystem i naturlig immunitet och förvärvad immunitet. De olika systemen har utvecklats tillsammans och har olika roller i människans immunförsvar.

Hos människor är det medfödda naturliga immunförsvaret kroppens första försvarslinje. Det reagerar snabbt, svarar i vissa fall inom några minuter. Det har förmåga att skilja på egna och främmande substanser, exempelvis bakterier eller virus. Men saknar immunologiska minne.

Det förvärvade immunförsvaret däremot har “ihågkommelseförmåga”, som ger ett starkare immunsvar vid återkommande infektion, men kan ta uppemot en vecka att bygga upp vid en förstagångsinfektion. Det sköts i människokroppen av lymfocyterna (B- och T-celler), vita blodkroppar med specialfunktioner.

Vetenskaplig artikel:

The outcome of critically ill COVID-19 patients is linked to thromboinflammation dominated by the kallikrein/kinin system(Lipcsey et al.)Frontiers in Immunology.

Kontakta:

Bo Nilsson, professor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, bo.nilsson@igp.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera