Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Sjukhusavlopp, som innehåller förhöjda halter av antibiotika, kan snabbt avdöda känsliga bakterier medan de multiresistenta fortsätter att växa, visar forskning från Göteborgs universitet. I sjukhusens avloppssystem kan det därför finnas risk för att av nya former av resistens utvecklas.

Att avloppsvatten från sjukhus innehåller antibiotika från patienters urin och avföring är känt sedan tidigare. Avloppssystemen har länge misstänkts kunna utgöra en miljö där multiresistenta bakterier utvecklas och frodas, under konstant påverkan av en utspädd antibiotikalösning. Direkta bevis för att avloppsvatten selekterar fram antibiotikaresistenta bakterier har dock saknats, tills nu.

Tydliga resultat

I studien provtog forskarna avloppsvatten från Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, och tog även jämförelseprov av både orenat och renat avloppsvatten från det kommunala reningsverket (Ryaverket).

Avloppsvattnen filtrerades för att ta bort alla bakterier, medan läkemedel och andra kemikalier fanns kvar i vattnet. Därefter studerade forskarna vilken effekt de filtrerade avloppsvattnen hade på bakterier i olika kontrollerade experiment i laboratoriet.

– Resultaten var mycket tydliga. I alla testsystem fann vi att bakterier som var känsliga för antibiotika snabbt avdödades av sjuhusavloppet, medan de som var resistenta mot flera olika antibiotika fortsatte att växa, säger Joakim Larsson, professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, som leder arbetet i den forskargrupp som gjort studien.

Effektiv rening

Det orenade avloppsvatten som kommer in till reningsverket från Göteborg överlag, framför allt från hushåll, hade en mycket mindre påverkan på bakterierna. Det vatten som renats och släpptes ut från Ryaverket gav i studien inte någon uppenbar fördel för resistenta bakterier.

– Det är goda nyheter att det avloppsvatten som når Göta Älv inte verkar gynna resistenta bakterier, men det starka selektionstrycket från sjukhuset orenade avloppsvatten är oroande, säger Joakim Larsson och fortsätter:

– Ett starkt selektionstryck som gynnar multiresistenta bakterier är den viktigaste drivkraften bakom utvecklingen av nya former av resistens i sjukdomsframkallande bakterier. Nu vet vi att sjukhusavlopp inte bara innehåller sjukdomsframkallande bakterier, det kan också gynna de resistenta varianterna.

Möjlig förbehandling

I Sverige används relativt lite antibiotika i jämförelse med andra länder. Sannolikt gynnar andra sjukhusavlopp runt om i världen också resistenta bakterier, men det återstår att undersöka. I studien identifierar forskarna några typer av antibiotika som kan bidra till de effekter man såg, och de fortsätter nu att undersöka mer exakt vad det är som gynnar de multiresistenta bakterierna i avloppsvatten från sjukhus.

– En möjlig väg att minska riskerna kan vara att förbehandla avloppsvatten vid sjukhus, något som görs i flera länder redan, men inte i Sverige. För att komma fram till effektiva lösningar, som exempelvis avloppsrening, så är det värdefullt att först ta reda på vilka antibiotika eller andra antibakteriella ämnen som är orsaken. Det är något vi arbetar med just nu, säger Joakim Larsson.

Vetenskaplig artikel:

Evidence for selection of multi-resistant E. coli by hospital effluent[/language] (Kraupner N, Hutinel M, Schumacher K, Gray DA, Genheden M, Fick J, Flach C-F, Larsson DGJ) Environment International.

Kontakt:

Joakim Larsson, professor vid avdelningen för infektionssjukdomar, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, joakim.larsson@fysiologi.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera