Artikel från Kungliga Musikhögskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Begravningsmusiken kan underlätta kommunikationen mellan familjen och den döende, och samtidigt ge en tröstande närvaro. Det visar en rapport från Kungl. Musikhögskolan där man undersökt vikten av musik vid begravningar.

Har du upplevt att musik fått dig att släppa ut känslor som du länge tryckt undan eller brustit ut i tårar av ett musikstycke fast du inte riktigt förstår varför? Forskare vid Kungl. Musikhögskolan, KMH, har undersökt hur musiken påverkar människor i sorg och hur själva valet av musik till begravning kan hjälpa oss i sorgebearbetningen och få oss att släppa fram de där känslorna som är så viktiga att ta om hand när vi mister en närstående.

Det finns relativt lite forskning kring vikten av begravningsmusik och sambandet med de närståendes sorgebearbetning. KMH-forskarna Eva Bojner Horwitz (professor i musik och hälsa), David Thyrén (fil dr) och Marianne Viper (musikterapeut) har tagit del av befintlig forskning och analyserat material från tolv intervjuer med personer som själva framfört begravningsmusik i samband med en släktings bortgång.

Terapeutisk roll i sorgearbetet

Forskarna undersökte hur släktingar relaterar till musik vid begravningen av en närstående, musikens terapeutiska roll för närstående i deras sorgebearbetning och musikens roll under sorgebearbetningen när den avlidna själv valt begravningsmusiken.
Berättelserna från respondenterna talar sitt tydliga språk. Musiken påverkar oss och för de allra flesta får musiken en viktig del i avskedet. Musiken kan bland annat hjälpa till att minnas en persons livshistoria, eller ge de efterlevande styrka och ta hand om känslor.

Några av respondenternas upplevelser:
“Min man ville att vi skulle spela ”Imagine” av John Lennon på begravningen, för den hade vi på vårt bröllop.”
“Jag har sparat musiken vi hade på begravningen som ringsignal på min mobil. Jag känner att den ger mig styrka.”
“Musiken kanaliserar så många känslor som du inte kan eller behöver sätta ord på.”
“Efter mitt barns bortgång kunde jag inte höra musik, det finns inga ord som kan beskriva mina känslor, berättar en respondent som upplevde att musikens kraftfulla inverkan var för stor.”

Forskarna menar att musiken i begravningsritualen påverkar sorgebearbetningen på många sätt: terapeutiskt, emotionellt och symboliskt. Författarna öppnar också upp för ytterligare forskning kring exempelvis kulturella skillnader i ämnet och föreslår värdet av att samla in kvantitativa mätningar av bland annat stresshormoner.

Rapport:

Music as consolation – The importance of Music at Farewells and Mourning. OMEGA – Journal of Death and Dying

Kontakt:

Eva Bojner Horwitz, professor i musik och hälsa, Kungl. Musikhögskolan (KMH), eva.bojner-horwitz@kmh.se

Om Kungl. Musikhögskolan, KMH

  • utbildar cirka 1 300 studenter om året inom bland annat folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik.
  • har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning.
  • bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning.
  • utbildar i bland annat musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt.

Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera