Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Den pågående coronapandemin utgör en förändring för alla i samhället med mycket stor påfrestning på både global nivå och för enskilda individer. Hur klarar de gamla i vårt samhälle att hantera och förhålla sig till krisen? Det håller forskare vid Karlstads universitet på att undersöka.

När vi blir äldre ökar sårbarheten och förmågan att hantera ansträngda situationer kan vara nedsatt, samtidigt som viljan att klara sig själv är stark. När det blev tydligt att coronaviruset utvecklades till en pandemi, och att det krävdes extrema åtgärder för att hindra smittspridning, bestämde sig forskare vid Karlstads universitet att samla in information under pågående kris.

Johanna Gustavsson, Centrum för samhällsrisker, CSR och Linda Beckman, folkhälsovetenskap har även innan krisen intresserat sig för hur äldre personer tar till sig information om risker.

Viktiga lärdomar för framtiden

– Andelen äldre personer blir allt fler och budskapet från samhället är att det finns allt att vinna på att hålla sig pigg och klara sig själv så länge som möjligt. Samtidigt behöver det också finnas stöd att få, säger Johanna Gustavsson, CSR. I det här fallet handlar det om rätt information och råd om hur man ska gör för att minska smittspridningen.
Det är viktigt för framtiden att få veta mer om hur de äldre löser sin vardag när de ska hålla sig hemma.

– Risken är att den psykiska hälsan påverkas och det är angeläget att beskriva detta för att veta vilket stöd som kan behövas, säger Linda Beckman, folkhälsovetenskap.
De tycker även att det är intressant att se om krisen även kan ha positiva följder, något de redan ser tecken på efter att ha gjort några inledande intervjuer.

Äldre lär sig nya saker

– ”Nöden har ingen lag” brukar det ju heta och just nu verkar det vara en tid när äldre lär sig nya saker, som att till exempel beställa mat på nätet, säger Johanna Gustavsson. Kanske tar man också tag i att kontakta vänner och bekanta som man vet är ensamma och det kan ge en känsla av mening trots dystra tider.
Forskarna vänder sig till alla över 70 år i Sverige.

– Vi söker fler som vill svara på enkäten eller ställa upp på intervju, säger Linda Beckman. Hittills har intresset för att delta varit väldigt stort och det verkar vara ett ämne som engagerar. De flesta som svarat är kvinnor, så det vore önskvärt om männen också kan göra sin röst hörd.

Här finns enkäten

Det finns både en enkät att fylla i och deltagarna kan även ange att de vill medverka i en intervju och då ringer forskarna upp.

– Vi har en dialog med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, så att den kunskap som vi samlar in kan komma till nytta för att nå ut till riskgruppen personer över 70 år, säger Johanna Gustavsson.

Kontakt:

Johanna Gustavsson, forskare inom CSR, johanna.gustavsson@kau.se
Linda Beckman, forskare inom folkhälsovetenskap, linda.beckman@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera