Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Coronavirusets framfart över världen har en stark påverkan på den globala ekonomin och arbetslösheten ökar kraftigt. Studier från tidigare ekonomiska kriser i Sverige visar att ett stort antal arbetslösa riskerar att dö i förtid.

– Vi har funnit att massarbetslöshet leder till ökad dödlighet i befolkningen, säger professor Denny Vågerö vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet, som tillsammans med docent Tony Garcy forskat på vilka hälsoeffekter som massarbetslöshet ger.

De har tittat på långsiktiga effekter av massuppsägningarna på 1990-talet. Resultaten från dessa forskningsstudier visar att det finns ett tydligt samband mellan massarbetslöshet och ökad dödlighet.

Män mest drabbade

I början av 1990-talen dök hela världen ner i en ekonomisk kris, med massuppsägningar och en kraftig arbetslöshet som följd. Studien av Vågerö och Garcy visar att risken för en förtida död ökade med 26 procent bland de män som blev arbetslösa minst en månad under recessionen 1992-1996.

Uppföljningen av dödlighet skedde under 6 år efter recessionen, det vill säga 1997-2002. Långtidsarbetslösheten var en viktig faktor där de som drabbades hårdast var de som inte fick nytt jobb när ekonomin väl vände. Särskilt drabbades lågutbildade män, män med låg inkomst samt ogifta män.

Enligt forskarna var alkoholrelaterade sjukdomar och självmord de mest utmärkande dödsorsakerna relaterade till arbetslöshet. Ytterligare orsaker till förtida död bland arbetslösa män var hjärt- och kärlsjukdomar.

Arbetslösheten i Sverige ökar

Den svenska arbetslösheten har redan ökat och kommer att fortsätta öka kraftigt fram till sommaren. Även antalet konkurser har redan eskalerat kraftigt och de negativa ekonomiska konsekvenserna av coronavirusets framfart över världen är redan stora.

– Ännu är det alldeles för tidigt att dra slutsatser kring hur den nuvarande krisen kommer att utforma sig. Alla kriser är olika, men baserat på tidigare erfarenheter är det sannolikt att vi även denna gång får se en ökad dödlighet framöver, säger Denny Vågerö.

Enligt Denny Vågerö är den framtida folkhälsan nu helt beroende av om den svenska regeringen, och regeringarna i andra länder, samtidigt kan bromsa smittspridningen och hantera den akuta ekonomiska kris som nu sprider sig över världen, med en förväntad massarbetslöshet som följd.

Denny Vågerö är professor i medicinsk sociologi vid Stockholms universitet och rådgivare till Världshälsorganisationen, WHO.

Vetenskaplig artikel:

Does unemployment cause long-term mortality? Selection and causation after the 1992–96 deep Swedish recession. European Journal of Public Health

Artikeln är hämtad från Stockholms universitets webbplats.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera