Renko med kalv undvike insekter genom att ställa sig på en vägren på Udtja samebys marker. Bild: Alessia Merson
Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Insekter är en sommarplåga för renar på fjället. Renarnas strategi är att fly till blåsiga och svala områden, eller springa i timmar för att undkomma. Forskare från SLU studerade hur detta fungerade då renbetesmarkerna sammanföll med ett provområde för övningsskjutning och provning av robotsystem.

Gruvprospektering och planer på nya stora vindkraftparker kan leda till omfattande mänskliga aktiviteter i glesbefolkade delar av norra Sverige, och till oro hos lokalbefolkningen, bland annat när det gäller konsekvenser för renskötseln.

Under sommaren besväras renar ofta av en mängd olika insekter, bland annat mygg och knott som är ute efter blod och kormflugor och svalgbroms som har renen som värddjur.

Springer i från knotten

Renarna tar ofta sin tillflykt till blåsiga och svala områden, men de kan till och med springa i timmar för att söka lindring. De försöker renar fly från insekterna genom att röra sig snabbare eller välja platser där störningarna är mindre. Detta flyktbeteende innebär betydande stress och mindre tid för bete, men det minskar också de besvär som insekterna kan orsaka.

Provplats Vidsel

FMV Vidsel Test Range är västra Europas största provområde över land för övningsskjutning och provning av flygburna och landbaserade robotsystem. Området är 1650 kvadratkilometer stort och beläget ungefär 15 mil väster om Luleå. Provområdet, som är ett militärt skyddsobjekt, följer ungefär gränserna för Udtja naturreservat och Udtja samebys vår-, sommar- och höstbetesområde. Merparten av området är alltså samtidigt militärt övningsområde, naturreservat och renbetesland.

Studien ledd av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har undersökt hur renars beteenden påverkas när de samtidigt utsätts för både mänskliga störningar (i form av militärövningar) och naturliga störningar (i form av insektsangrepp).

Studien genomfördes i det område där samebyn Udtja har sina renbetesmarker under vår och sommar, vilket i stort sett sammanfaller med Provplats Vidsel, ett 1650 kvadratkilometer stort provområde för övningsskjutning och provning av robotsystem.

Renarna blev angripna

Renarnas reaktion på övningar med stridsflygplan var att röra sig mindre, och när övningarna sammanföll med höga nivåer av insektsstörningar blev följden att renarna inte kunde undgå att bli angripna av insekterna. Däremot tycks renarna i studien inte ha störts av övningar med markfordon, men om det samtidigt fanns gott om insekter försvagades renarnas reaktion på dessa. Även marktrafik tycks alltså minska renens möjligheter att undkomma insekter.

– När nya industriella verksamheter planeras inom renskötselområden bör det tas särskild hänsyn till att olika människoskapade störningar kan samverka både med varandra och med naturliga störningar, såsom insekter, säger SLU-forskaren Alessia Uboni.

Kontakt:

Alessia Uboni, postdoktor, Institutionen för husdjurens utfodring och vård; renskötsel
Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, auboni@mtu.edu
Anna Skarin, forskare, Institutionen för husdjurens utfodring och vård; renskötsel
Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, anna.skarin@slu.se

Vetenskaplig artikel:

Interactive effects of anthropogenic and biotic disturbances generate complex movement patterns.Salvatore Valente, Anna Skarin, Paolo Ciucci, & Alessia Uboni. 2020. Attacked from two fronts. Arctic, Antarctic, and Alpine Research 52 (1): 27-40.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera