Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Exponering för blandningar av kemikalier under graviditeten kopplas till lägre kognitiv förmåga hos barn vid sju års ålder. De handlar om om kemiska ämnen från vanliga hushållsartiklar, plaster, bekämpningsmedel och mat. 

Flera av de identifierade kemikalierna bedöms vara endokrinstörande, det vill säga ämnen som påverkar hormonsystemet och kan därigenom ge negativa effekter, enligt en studie gjord av forskare vid Karlstads universitet och Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York.

Nästan all riskvärdering av kemikalier sker genom att man testar ett ämne i taget. Idag vet vi emellertid att vi alltid exponeras för ett stort antal kemikalier samtidigt i mycket komplexa blandningar. I den så kallade SELMA-studien har det till exempel analyserats 26 kemikalier i mer än 2 300 gravida kvinnors urin och blod.

Det visade sig härvid att 24 av de 26 kemikalierna kunde identifieras i mer än 90 procent av kvinnorna, vilket visar att människan ständigt är exponerade för komplexa blandningar. En viktig frågeställning är därför hur sådana blandningar påverkar barns hälsa och utveckling.

SELMA-studien

Studien har undersökt betydelsen av prenatal exponering för blandningen av de 26 kemikalierna för kognitiv utveckling hos 718 barn inom SELMA-studien. Urin- och blodhalter av de 26 kemikalierna mättes i första trimestern under graviditeten och barnens kognitiva förmåga mättes vid sju års ålder. Viktiga bakgrundsvariabler såsom mammans rökning, utbildning, IQ, med mera och bland annat barnens födelsevikt och prematuritet samlades in med hjälp av enkäter och tillgång till registerdata.

Analyserna i studien identifierade en kemikalieblandning hos de gravida kvinnorna vilken var kopplad till lägre kognition (lägre IQ) hos barnen, där effekterna var starkare för pojkar.

Blandningar av betydelse för IQ

En interkvartil ökning av det beräknade WQS-indexet, var signifikant associerat till 1,9 enheter lägre IQ för pojkarna. De viktigaste kemikalierna i den identifierade blandningen härrör från hårda och mjukgjorda plaster (fenoler och ftalater), bekämpningsmedel, kosmetika, antibakteriella medel, textilier och föda.

– Vi är egentligen inte förvånade över de här resultaten, säger Carl-Gustaf Bornehag, professor vid Karlstads universitet och Icahn School of Medicine at Mount Sinai. Flera av de identifierade kemikalierna är av europeiska expertorgan bedömda som hormonstörande och flera av dem är idag förbjudna i varor och produkter. Det vi nu ser är att det finns en effekt även för blandningar, där vi nu måste utveckla bättre riskvärderingsmetoder som inte bara tar hänsyn till enskilda ämnen.

Vetenskaplig artikel:

Early Prenatal Exposure to Suspected Endocrine Disruptor Mixtures is Associated with Lower IQ at Age Seven. Environmental Health. Eva M Tanner, Maria Unenge Hallerbäck, Sverre Wikström, Christian Lindh, Hannu Kiviranta, Chris Gennings, Carl-Gustaf Bornehag.

Kontakt:

Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet och Icahn School of Medicine at Mount Sinai. carl-gustaf.bornehag@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera