Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Det finns ett orsakssamband mellan förhöjda nivåer av manligt könshormon och ökad så kallad aerob kapacitet hos unga kvinnor. Även muskelmassan ökade, men däremot inte muskelstyrkan. Det är resultatet av en studie där forskare undersökt effekten av testosterontillskott hos unga idrottsaktiva kvinnor i en så kallad randomiserad, placebokontrollerad studie.

– Det här är i viss mån väntade resultat, men att det nu finns en vetenskaplig studie är av betydelse för diskussionen om regelverk gällande så kallad hyperandrogenism hos idrottskvinnor, säger Angelica Lindén Hirschberg, gynekolog och professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, som lett studien.

Hyperandrogenism är en endokrin störning som ger för höga värden av androgener, det vill säga manliga könshormoner. Hos kvinnor kan det yttra sig i ökad kroppsbehåring, förstorad klitoris, mörkare röst, akne och menstruationsstörning.

Ett aktuellt exempel där hyperandrogenism diskuterats inom idrottsvärlden är fallet med den sydafrikanska OS-medaljören Caster Semenya, som måste sänka sina testosteronnivåer för att kunna delta i vissa grenar i friidrotts-VM.

I den nu publicerade studien ingick 48 fysiskt aktiva kvinnor i åldrarna 18–35, som slumpvis fick antingen tillskott på 10 milligram testosteron per dag eller placebo under tio veckors tid. Varken deltagare eller behandlare kände till vilka som fick testosteron eller inte. Samtliga deltagare slutförde studien som genomfördes under 2018. Forskarna mätte sedan både kvinnornas aeroba (syrekrävande) kapacitet (konditionstest på löpband), deras anaeroba (icke-syrekrävande) kapacitet (arbetsprov på cykel) samt muskelstyrka i olika tester.

Aerob och anaerob träning

Kroppen har två energisystem, det aeroba som kräver syre och det anaeroba som inte kräver syre.

När du tränar kroppens uthållighet under en längre tid använder du det aeroba systemet, alltså när kroppen hela tiden hinner ta upp så mycket syre att den orkar fortsätta jobba. Du kan bli trött men du tar inte ut dig helt och får inte en syreskuld som resulterar i mjölksyra.

Det anaeroba systemet kräver däremot inte syre, utan använder glukos som bränsle. Det här är ett system som jobbar med explosivitet och korta tidsintervall, du orkar helt enkelt inte hålla på så länge eftersom kroppen inte får tillräckligt med syre.

Resultaten visar att tio veckors måttligt förhöjd testosteronkoncentration orsakade en signifikant ökning av aerob kapacitet i jämförelse med placebo. Sekundära utfallsmått som anaerob prestationsförmåga tenderade att öka, medan hopptest och muskelstyrka inte påverkades trots att muskelmassan ökade signifikant av testosteronexponering jämfört med placebo. Sammantaget menar forskarna att studien stödjer ett kausalt samband mellan testosteron och ökning av fysisk prestationsförmåga samt muskelmassa hos unga kvinnor.

Fotnot:

Forskningen har finansierats med anslag från International Athletics Foundation, Vetenskapsrådet, Centrum för idrottsforskning samt Karolinska Institutet. För testosteronbehandling och placebo stod läkemedelsföretaget Lawley Pharmaceuticals. Angelica Lindén Hirschberg är medicinsk och vetenskaplig konsult för Sveriges olympiska kommitté samt Internationella friidrottsförbundet (IAAF) och Internationella Olympiska kommittén (IOC) när det gäller hyperandrogenism och transsexualism hos kvinnliga idrottare. Hon är också kliniskt verksam som gynekolog vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Vetenskaplig artikel:

Effects of moderately increased testosterone concentration on physical performance in young women: a double-blind, randomised, placebo-controlled study. (Hirschberg A, Elings Knutsson J, Helge T, Godhe M, Ekblom M, Bermon S, Ekblom B.) British Journal of Sports Medicine

Kontakt:

Angelica Lindén Hirschberg, gynekolog, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, Angelica.Hirschberg.Linden@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera