Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Det är okej att vara nervös och känna obehag inför idrottstävlingar. Att acceptera sina känslor genom mindfulness kan vara mer effektivt för prestationen än mental träning där man snarare ska slå bort negativa tankar. Det visar en ny studie på idrottare.

I situationer när du som idrottare ska prestera kan det dyka upp känslor inombords i form av nervositet, negativa tankar och ångest. Hur ska man hantera detta för att göra ett så bra resultat som möjligt?

För att kunna prestera så bra som möjligt under stor press och nervositet är traditionell mental träning utformad för att trycka bort negativa känslor och bara försöka tänka positivt. I en ny studie har traditionell mental träning jämförts med modernare metoder baserat på en mindfulness- och acceptansbaserad intervention, kallad MAC, Mindfulness, Acceptance, Commitment. Där handlar det om att acceptera de känslor och tankar du har, i stället för att förändra dem.

Deltagarna i studien är idrottare på både junior och seniornivå. Studien är ett samarbete mellan Karlstads universitet, Högskolan i Halmstad och Göteborgs universitet, och finansierad av Centrum för idrottsforskning.

Lättare att styra sina känslor med mindfulness

– I studien jämfördes två grupper – den ena tränade utefter traditionell mental träning medan den andra tränade utefter den så kallade MAC-metoden, säger Torbjörn Josefsson, lektor i psykologi vid Högskolan i Halmstad. Gruppen som använde MAC-metoden hade högre grad av emotionsreglering, självskattad idrottsspecifik mindfulness och självskattad prestation. Det faktum att de hade lättare att styra sina känslor och att deras förmåga att vara i nuet i sin idrott visar att dessa ingredienser i MAC-metoden är framgångsrika.

– Det här är en mer modern teknik som har visat sig ge en betydligt bättre effekt än när man mer traditionellt försöker slå ifrån sig negativa tankar i samband med prestationer, säger Henrik Gustafsson, docent i idrottsvetenskap. Här handlar det i stället om att acceptera nervositet och obehag vid till exempel en tävling och att det är helt ok att det är så i den situationen. Det finns ingen som dömer dig för att du känner så. Då kan du i stället lägga fokus på görande i stället för att koncentrera dig på hur du känner dig inombords.

För att kunna uppnå detta bör idrottaren vara mycket dedikerad till sin sport och  beteenden och handlande ska gå i linje med idrottarens personliga värderingar för att kunna uppnå idrottsliga mål.

Kontakt:

Henrik Gustafsson, docent i idrottsvetenskap vid Karlstads universitet

Torbjörn Josefsson, lektor i psykologi vid Högskolan i Halmstad

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera