Artikel från Högskolan Väst
12 september 2018

Yoga förbättrar psykisk hälsa hos intagna på fängelser

Yoga minskar inte bara oro och aggressioner, utan förbättrar också den psykiska ohälsan hos intagna på fängelser, visar en uppföljning av en tidigare studie.

Förra året kom en studie bland intagna på svenska fängelser som visade att de intagna efter tio veckors yoga var mindre aggressiva, mindre stressade och hade bättre kontroll på sina impulsiva handlingar. Nya analyser stärker bevisen för att yoga minskar de intagnas psykiska lidande.

Studien var världens största randomiserade kontrollerade studie om yogans effekt på fängelseintagna.

Randomiserad kontrollerad studie innebär att deltagarna var slumpmässigt utvalda till att delta i yogaklasser (yogagrupp) eller att inte öva yoga men utföra valfri fysisk aktivitet (kontrollgrupp)

Huvudfyndet i den nya studien är att yoga har specifika effekter på psykisk ohälsa och erbjuder betydande hjälp med symptom på agorafobi, minnesproblem, beslutsångest, koncentrationssvårigheter, tvångssyndrom och uppfattningar om kroppslig dysfunktion.

Bättre hälsa hos båda grupper
I studien valdes 152 intagna slumpvis ut till en grupp där de kunde delta i en veckovis yogaövning under en 10-veckors-period eller till en grupp där de kunde träna valfri fysisk aktivitet – exklusive yoga – också under 10 veckor. I båda grupperna rapporterade intagna en signifikant förbättrad psykisk hälsa, vilket huvudsakligen återspeglades i en minskad nivå av ångest, depressiva symtom, interpersonell känslighet, misstänksamhet, fientlighet, rädsla och social utanförkänsla.

– Som slutsats kan dras att fysisk aktivitet bör vara en viktig del av intagnas vardagar eftersom det minskar psykisk ohälsa hos dem, säger Nóra Kerekes, professor vid Högskolan Väst som leder studien.

Minskar psykiatriskt lidande
Studien visar att yoga, som en specifik form av fysisk aktivitet, inte bara minskar depression, ångest, fientlighet hos intagna på anstalt, men även har specifik effekt på symptom på agorafobi, koncentration och minnesproblem, och somatisering, vilket innebär att yoga därmed i en större utsträck kan minska psykiatrisk lidande.

Agorafobi är en typ av ångestsyndrom som innebär skräck och rädsla för ställen där det finns mycket folk.
Somatisering är då ett psykiskt problem uttryckt i form av fysiskt besvär

Artikel
Yoga Practice Reduces the Psychological Distress Levels of Prison Inmates

Kontakt
Nóra Kerekes, nora.kerekes@hv.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera