Artikel från forskning.se

Hur skriver man en bästsäljare? Med hjälp av kraftfulla datorer som matas med tusentals sidor text försöker forskarna svara på frågan.

Mario Puzo var 45 år, hade skulder på hundratusentals kronor och en fru och fem barn att försörja. När han satte sig ner för att skriva Gudfadern var det med föresatsen att den skulle sälja. Boken blev en omedelbar succé och har hittills sålt i 21 miljoner exemplar, sedan första utgåvan 1969.

Tjugo år senare bestämde sig den okände författaren John Baldwin för att skriva en bästsäljande medicinsk triller. Han ägnade ett par år åt att studera de mest framgångsrika böckerna i genren och tog fram tio regler för en bästsäljare. De två första: 1. Hjälten är en expert. 2. Skurken är en expert.

Någon bästsäljare blev det inte, trots ett stort förskott och en massiv marknadsföringsbudget.

Historien är givetvis full av exempel på författare som försökt få ur sig en bästsäljare, men misslyckats. Den innehåller även ett par författare som skrivit av helt andra skäl, och vars böcker har rusat upp i toppen på försäljningslistorna.

Hur gör man då för att skriva en bästsäljare? Vad är det som förenar de böcker som älskas, eller åtminstone köps, av massorna? Kraftfulla datorer och växande digitala arkiv har gett forskare möjligheten att ge ett svar på den frågan.

Datorn letar gemensamma nämnare

För åtta år sedan lanserade kompositören och skribenten Chris Yavelow tjänsten Fiction Fixer. För att datorn skulle få tillgång till texter från bästsäljare som John Grisham, Dan Brown och J K Rowling fick Chris Yavelow skanna in böckerna för hand. Därefter kunde han låta datorn leta efter gemensamma nämnare.

Fiction Fixer tycks inte ha blivit någon större framgång. Ett tecken på det är att Matthew Jockers, forskare vid University of Nebraska, inte känner till den. Matthew Jockers har i drygt 20 år forskat inom det som kallas text mining. För snart två år sedan publicerade han och Jodie Archer, som har lång erfarenhet från förlagsvärlden, boken The Bestseller Code. Boken är ett resultat av sju års forskning som resulterat i algoritmer som kan analysera en bok utifrån dess potential som storsäljare.

The Bestseller Code har undertiteln Anatomy of the Blockbuster Novel och har beskrivits som en undersökning av bästsäljarnas DNA. Sammanlagt 500 skönlitterära böcker från The New York Times bästsäljarlista har analyserats med avseende på genre, vilka ämnen som är med, vilka ord som används och när, meningsbyggnad, hur karaktärerna är funtade och vad de gör.

Algoritmen kan till exempel undersöka vilka verb huvudkaraktären förknippas med och dra slutsatser utifrån det.

– Vi fann att karaktärer som uttrycker needs and wants förekommer oftare i bästsäljare, medan karaktärer som uttrycker hopes and expectations är vanligare i icke-bästsäljare, säger Matthew Jockers.

Utgår från sådant som funkat tidigare

Algoritmen fokuserar på böckernas innehåll, där orden och deras inbördes förhållanden är de byggstenar som används när datorn letar efter bästsäljarnas gemensamma nämnare. En av algoritmens svagheter är att den analyserar vad som har fungerat, vilket kan ställa till det när ett trendande ämne påverkar vad som kommer att sälja.

– Algoritmen tittar på vad som har varit framgångsrikt i historien, men om till exempel vampyrer varit ett populärt ämne är det inte säkert att det kommer att vara det i framtiden. Vår algoritm kunde inte förutse A Game of Thrones, säger Matthew Jockers.

En sak som algoritmen tidigt slog fast var att sex inte säljer. När författarna hade publicerat sina första resultat, och media skrev om det, hävdade de i intervjuer att en bok som är full av sexskildringar inte har någon större chans att nå topplistan. Sedan kom Fifty Shades of Grey, den till synes seximpregnerade bdsm-romanen som har sålts i 121 miljoner exemplar.

Hade algoritmen fel? Var den för pryd?

Men när de släppte lös algoritmen på Fifty Shades of Grey visade det sig att sex inte tillhörde något av bokens dominerande teman. Boken följde det framgångsrecept som fanns hos många andra; två eller tre teman som tillsammans utgör en tredjedel av boken. Ett framgångsrikt tema, mänsklig närhet, utgjorde 21 procent av Fifty Shades of Grey. Det andra stora temat var intima konversationer som utgjorde 13 procent (Intima konversationer är inte samtal om sex utan personliga samtal).

Känslomässig berg- och dalbana

Algoritmen hittade också en annan sak som boken hade gemensamt med andra bästsäljare, framför allt Da Vinci-koden. Datorn visade detta med en graf med kraftiga svängningar där varje topp är en lyckad upplösning på en konflikt och dalarna är, ja, dalar. Vad grafen visar är den känslomässiga berg- och dalbana som läsaren går igenom och som författarna till The Bestseller Code kallar The Body Code.

Ett av de teman som finns med i flera av bästsäljarna är vardagslivet, alltså vad som händer när huvudpersonen är hemma. Karl Berglund, doktor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, har i sin avhandling Mordens marknad hittat samma tema som en gemensam nämnare hos de mest framgångsrika svenska deckarna. Men det är inte vilka hem som helst som skildras utan det vita, heterosexuella medelklasshemmet.

– Deckarna sägs fokusera på samhällets skuggsidor men när det kommer till de mest realistiska delarna är det en liten del av verkligheten som skildras. De här berättelserna bekräftar normaliteten för läsarna och avvikelserna kommer från förövare och brottslingar.

Läsarpsykologi spelar in

Karl Berglund är tveksam till möjligheten att förutse en boks bästsäljarpotential. Det är så mycket som påverkar som inte har med själva texten att göra.

– Jag tror inte att det går att tala om bästsäljare bara sett till deras litterära innehåll. Jag kommer från bokmarknadsforskningen och då väger man in dels de litterära aspekterna men det handlar också om timing, boken ska vara nydanande och passa in i tidens anda. Sedan kommer hela marknadsföringsapparaten in och rent läsarpsykologiska faktorer: om något börjar sälja blir det en positiv spiral.

Vilken bok är då den perfekta? Möjligen är det ett utslag av datorgenererad ironi, men den bok som algoritmen gav 100 procent var Cirkeln, av Dave Eggers, en berättelse där avancerad datorteknologi underminerar mänsklig moral och utgör ett hot mot civilisationen.

Hur användbar algoritmen är kan vi snart få svar på. I december 2017 lanserade Archer och Jockers en konsulttjänst där de med utgångspunkt i algoritmerna hjälper författare att förändra deras manus.

Text: Johan Frisk, på uppdrag av forskning.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera